67 % storfornøyd i Home Invest 2008

For ytterligere informasjon: Eier og administrerende direktør Petter A. Stordalen Tlf.: +47 950 39 755

(Oslo, 01. juli 2009 ): Konsernet Home Invest kommer godt ut av et vanskelig 2008. De totale driftsinntektene økte med 8 % fra NOK 4.676,2 mill. (2007) til 5.050,7 mill. (2008), med en EBITDA på 710.9 mill. En uendret egenkapitalprosent på 27% gir Home Invest og datterselskapene Choice Hotels Scandinavia, Home Properties og Home Capital en solid inngang til 2009. - Som alle andre, har også vi vært preget av et vanskelig marked i 2008. Choice oppnådde rekordresultater, Home Properties leverer som vanlig godt og våre tap i den aktive kapitalforvaltningen i Home Capital er betydelig mindre enn gjennomsnittet på de nordiske børsene. Med andre ord er jeg 67 % storfonøyd. De resterende 33 % er allerede glemt, sier Petter A. Stordalen, eier og administrerende direktør i Home Invest. Med et netto finansresultat på NOK – 476,9 mill. hvorav 274,5 mill. var nedskrivninger på finansielle anleggsmidler, endte resultatet i Home Invest konsernet på NOK -60 mill. før skatt. Totalt hadde Home Invest per 31. desember 2008 NOK 1.263 mill. i kontanter og ubenyttede trekkfasiliteter. I tillegg har konsernet betydelig med børsnoterte likvide aksjer. Egenkapitalen for 2008 var på NOK 1.881,9 mill. som ga en uendret egenkapitalprosent på 27 %. Nytt rekordår for Choice Choice leverte nok et år med rekordresultater. 2008-omsetningen økte med NOK 481 mill. til NOK 4.989 mill. Driftsresultatet økte med 16 % til NOK 316 mill. og EBITDA med NOK 64 mill. til NOK 481 mill. Flesteparten av kjedens 165 hoteller kunne vise til økte snittpriser og økt pris per tilgjengelig rom. I et tøft hotellmarked viderefører Choice sin ambisiøse vekststrategi og planlegger 3.196 nye rom på 12 nye hoteller de neste fem årene. I juni i år kjøpte selskapet stjernehotellene Nordic Light Hotel og Nordic Sea Hotel, med til sammen 542 nye rom i Stockholm. Samtlige erverv er gjort uten låneopptak. Nye prosjekter for Home Properties Home Properties eier og forvalter totalt 24 eiendommer i Norden. I samarbeid med AB Invest AS (Arthur og Anders Buchardt) etablerte Home Properties i 2008 selskapet PASAB Fastighetsutveckling AB. Hvert selskap eier 50 % av PASAB, som ved årsskiftet arbeidet med syv store hotelleiendomsprosjekter med totalt 2.400 rom. I løpet av første halvdel av 2009 kjøpte Home Invest datterselskapet Home Properties av børsen i Sverige. Home Capital bedre enn børsen Home Capital hadde et negativt resultat, med blant annet store nedskrivninger av finansielle anleggsmidler. Selskapets primære virksomhet er aktiv forvaltning av en aksjeportefølje som har gjort det bra sammenliknet med det totale markedet. Fallet på 12 % er langt bedre enn gjennomsnittet på de nordiske børsene som var 42,4 %. - Vi slår oss ikke til ro med et negativt resultat. Med indviduell spirit og kollektiv styrke, er dårlige tider gode tider for å tenke annerledes. Etter det vi har sett i første halvdel av 2009, håper vi å glede oss 100 % neste år, avslutter Stordalen. Home Invest er et norsk investeringsselskap som blant annet eier Choice Hotels Scandinavia, Home Properties og Home Capital. Selskapet kontrollerer nærmere 165 hoteller, 25 hotelleiendommer og har over 9200 ansatte, inklusiv franchisehoteller. Home Invest er eid av Petter A. Stordalen. www.homeinvest.no http://blog.homeinvest.no www.choice.no

Abonner

Dokumenter og linker