Badger Explorer ASA - Årlig oversikt over offentliggjorte opplysninger

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-11 første ledd er usteder av omsettelige verdipapirer pålagt å utarbeide en årlig oversikt over all informasjon som ble gjort tilgjengelig til allmennheten de siste 12 måneder.

Vedlagt er selskapets årlig oversikt av børsmeldinger for perioden 1.januar 2010 til 30.mars 2011 både på engelsk og på norsk. På selskapets hjemmeside (www.bxpl.com) er alle børsmeldinger tilgjengelig på engelsk.

Stavanger, 8. april 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker