BADGER EXPLORER ASA - GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2009

Styret i Badger Explorer ASA har i dag godkjent selskapets årsregnskap for 2009. Regnskapet er identisk med de foreløpige tall som ble presentert tilknyttet 4Q 2009 presentasjon 16. februar 2010. For ytterligger informasjon vennligst kontakt: Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil: +47 916 43 552, kontor: +47 52 97 45 15 Gunnar Dolven, CFO, mobil: +47 908 53 168, kontor: +47 52 97 45 40 www.bxpl.com

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner