Badger Explorer ASA – Godkjenning av årsregnskap for 2010

 

Badger Explorer ASAs årsregnskap for 2010 er i dag godkjent av styret i selskapet. Det er ingen endringer av betydning med hensyn til foreløpige tall, som ble presentert tilknyttet 4Q 2010 rapporten 23. februar 2011.

Styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisors beretning er vedlagt denne meldingen.

Stavanger, 30. mars 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.