Badger Explorer ASA - Økning av selskapets aksjekapital

Det henvises til børsmeldinger datert 4. og 17. mars 2011.

Kapitalforhøyelse er nå registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen i Badger Explorer ASA er etter registreringen NOK 2 314 036,12 fordelt på 18 512 289 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,125.

Etter emisjon av 73 249 nye aksjer à NOK 10,- har selskapets egenkapital økt med NOK 732 490,-.


Stavanger, 23. mars 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner