Badger Explorer ASA - Protokoll fra ordinær generalforsamling for regnskapsåret 2010

Badger Explorer ASA ("BXPL") avholdt ordinær generalforsamling i dag, 27. april 2011 kl. 10:00. Med referanse til innkallingen som ble gjort tilgjengelig på selskapets nettside ( www.bxpl.com ) 5.april 2011.

Generalforsamlingens protokoll og administrerende direktørs presentasjon er vedlagt. Denne kan også nedlastes fra selskapets hjemmeside ( www.bxpl.com ).

Stavanger, 27. april 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker