Badger Explorer ASA – Rapport for 1. kvartal 2010

Badger Explorer ASA legger i dag, 29. April 2010, frem rapport for 1. kvartal 2010. Det vises også til selskapets pressemelding datert 28. April 2010, hvor selskapet informerte om at selskapets banebrytende test av Badger Explorers teknologiske konsept nå har blitt gjennomført. Badger Explorer ASA vil avholde kvartalspresentasjoner i morgen fredag 30. april 2010 på Hotel Continental i Oslo kl 09.00 og i selskapets kontorer i Stavanger kl 14.00. Selskapets hovedfokus gjennom første kvartal 2010 har vært forberedelsene til og gjennomføringen av selvbegravingstesten for den nåværende versjonen av prototypen av Badger Explorer verktøyet (Demo50 versjon2). Dette arbeidet har innbefattet forberedelser til testen, implementering av ekstraordinære tiltak for å kunne operere under ekstrem kulde, ulike tilpasninger og forbedringer av verktøyet, og til sist den vellykkede gjennomføring og demonstrasjon av selve konseptet. Boringen i et lukket, operativt miljø, er verdens første i sitt slag og er etter selskapets vurdering banebrytende og et teknologisk gjennombrudd. Testen er en demonstrasjon av den patenterte teknologien og den markerer avslutningen av selskapets prototypeutvikling. Badger Explorers utviklingsprogram går nå over i en pre-kommersiell fase. Badger Explorer ASAs finansielle posisjon er solid, noe som muliggjør videre oppskalering av aktiviteten og utvidelse av organisasjonen inn i den pre-kommersielle fasen. Ved utgangen av 1Q 2010 hadde Badger Explorer konsernet en egenkapital på 197 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 91,4, og beholdning av likvide midler på til sammen 127 millioner kroner. Kombinasjonen av den solide kontantbeholdningen, ulike former for offentlig støtte samt støtten fra selskapets industrielle samarbeidspartnere, ExxonMobil, Shell og Statoil anses å være tilstrekkelig til å finansiere Badger Explorer ASA frem til en kommersiell fase.. Badger Explorer konsernet (omfatter også 50% eide Calidus Engineering Ltd, UK) hadde i første kvartal 2010 driftsinntekter på NOK 1 289 000 (NOK 2 532 000 i samme kvartal året før). Driftsutgiftene i kvartalet var NOK 4 240 000 (NOK 5 254 000), mens EBITDA for kvartalet var negativt med NOK 2 951 000 (- NOK 2 722 000). Selskapet er bevisst på at det fortsatt gjenstår mye arbeid knyttet til forskning og utvikling før en kommersiell versjon av verktøyet er klar for lansering. Fokus i kommende pre-kommersiell fase vil være på design og utvikling av de første kommersielle versjonene av Badger Explorer verktøyet. På grunnlag av de positive resultater som er oppnådd i 1Q 2010 og perioden etter, samt den generelle fremgang selskapet har hatt, opprettholder Badger Explorer optimismen både med tanke på selskapets og markedets utvikling og venter fortsatt positiv utvikling gjennom 2010 og frem til lansering av kommersielle tjenester. Stavanger, 29. april 2010. For mer informasjon, vennligst kontakt: Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552 eller + 47 52 97 45 15 (kontor) Gunnar Dolven, CFO, +47 908 53 168 eller + 47 52 97 45 40 (kontor) www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker