Badger Explorer ASA – Rapport for 2. kvartal og første halvår 2010

Badger Explorer ASA legger i dag frem rapport for andre kvartal og første halvår 2010. 
Kvartalspresentasjonene avholdes onsdag, 25. august på Hotel Continental i Oslo kl 11:00 og torsdag, 26. august i selskapets kontorer i Stavanger kl 09.00.

Testprogrammet, med fullskala selvbegravingstest av Badger Explorer verktøyet, har vært selskapets viktigste oppgave i første halvår av 2010. Både forberedelser, gjennomføring av testprogrammet og demonstrasjoner i etterkant har vært omfattende.

I slutten av april i år annonserte Badger Explorer ASA (BXPL) at en vellykket og banebrytende demonstrasjon av selskapet Badger Explorer teknologi/verktøy ble gjennomført på testanlegget i Brummunddal. Det er gjennomført vellykket boring i et lukket system (closed cavity). Dette er, slik selskapet vurderer det, en demonstrasjon av den patenterte teknologien og verdens første operasjon i sitt slag.

Badger Explorer ASA arbeider med forbedringer av verktøyet for å tilpasse det til operasjoner i flere ulike typer bergarter, samt for å muliggjøre boring til større dybder og under høyere temperaturer.

Parallelt med den teknologiske utviklingen vurderer selskapet, sammen med sine industrielle partnere ExxonMobil, Shell og Statoil, omfang og innhold i det videre utviklingsprogrammet. Partene har besluttet å gjennomføre en ny selvbegravingstest i Brummunddal.

Badger Explorer ASAs gode finansielle posisjon opprettholdes, og med det har selskapet et solid grunnlag for økt operasjonell aktivitet og organisatorisk ekspansjon.

Ved utgangen av andre kvartal 2010 hadde Badger Explorer konsernet en egenkapital på 194.6 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 91,7 prosent, og beholdning av likvide midler på tilsammen115,9 millioner kroner. Betydelig kontantbeholdning samt støtten fra selskapets industrielle samarbeidspartnere anses å være tilstrekkelig til å finansiere Badger Explorer ASA frem til en kommersiell fase.

Badger Explorer konsernet (omfatter også det 50 prosent eide Calidus Engineering Ltd., UK) hadde i andre kvartal 2010 driftsinntekter på kNOK 1 723 (kNOK 1 926). Driftsutgiftene i kvartalet var   kNOK 7 274 (kNOK 4 728), mens EBITDA for kvartalet var negativt med kNOK 5 551 (negativt kNOK 2 802).

Fremdriften gjennom første halvår 2010 og den vellykkede testen av konseptet har ført Badger Explorer ASA nærmere målet om å tilby markedet en kommersiell tjeneste til sine partnere og til olje- og gassmarkedet generelt.

Stavanger, 24. august 2010

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil 47 916 43 552, kontor 47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil 47 908 53 168, kontor 47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker