Badger Explorer ASA – RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

Badger Explorer ASA (BXPL) legger i dag frem rapport for tredje kvartal 2010. Det vises også til selskapets pressemelding datert 18. oktober, hvor selskapet informerte om gjennomføringen av den andre vellykkede testen av Badger Explorers teknologiske konsept. Kvartalspresentasjonene vil avholdes torsdag 21. oktober kl 11:00 på Hotel Continental i Oslo og fredag 22. oktober kl 09.00 i selskapets kontorer i Stavanger.

Utviklingen gjennom 3Q 2010 har vært positiv og etter kvartalets avslutning ble den andre, vellykkede testen i et lukket, operativt miljø (”closed cavity”) gjennomført. Denne testen (Brumunddal 2) ble gjennomført ved at Badger Explorer verktøyet for første gang boret, prosesserte borekaks og etablerte en tett plugg under bakkenivå med hele verktøyet plassert under grunnvannsnivå.

Det er BXPL’s mening at den siste testen i vann under bakkenivå er siste steg i Badger Explorer prosjektets prototypefase. Resultatene fra Brumunddal 2 testen vil bli grundig analysert av BXPL og en rapport vil bli utarbeidet i forkant av møte med våre sponsorer (ExxonMobil, Shell og Statoil). Deres godkjenning av denne testen blir viktig for å skaffe ytterligere finansiering, både fra våre eksisterende sponsorer og andre bidragsytere.

Badger Explorer konsernet hadde per 30. september 2010 likvide midler (brutto) på MNOK 103.3 (inkludert andeler i et markedsbasert likviditetsfond). Badger Explorer konsernet (omfatter også det 50 prosent eide Calidus Engineering Ltd, UK) hadde per 3. kvartal 2010 driftsinntekter på kNOK 6 327 (kNOK 6 891). Driftsutgiftene per 3. kvartal kNOK 19 935 (kNOK 16 534), mens EBITDA for årets ni første måneder var negativt med kNOK 13 608 (negativt kNOK 9 642).

Badger Explorer konsernets utvikling gjennom 3Q 2010 og testresultatene som ble oppnådd I oktober er meget oppmuntrende. Basert på de vellykkede testene av Badger Explorer konseptet i et lukket miljø gjennomført i april og oktober, samt den overgripende tekniske fremgang i prosjektet, opprettholder selskapets dets optimistiske syn på teknologi, fremtidige operasjoner og markedet generelt.

Stavanger, 20. oktober 2010

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil 47 916 43 552, kontor 47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil 47 908 53 168, kontor 47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker