Badger Explorer ASA – Selskapet flytter til nye lokaler

15. mai 2011 flytter Badger Explorer ASAs administrasjon og verksted inn i nye kombinasjonslokaler i Forusskogen 1, Stavanger.

Ny besøksadresse er: Badger Explorer ASA, Forusskogen 1, 4033 Stavanger

Ny postadresse er: Badger Explorer ASA, P.b. 147, 4065 Stavanger

Telefonnummer og e-post adresser forblir uforandret. Vennligst oppdater deres kartotek med nødvendig informasjon. 

Stavanger, 13. mai 2011

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner