Badger Explorer ASA – Søknad om støtte ble innvilget av Norges Forskningsråd

Norges Forskningsråd (NFR) har meddelt at de under Demo2000 programmet har innvilget søknad fra BXPL om støtte til Badger Explorer Seismic Field Demonstrator prosjektet. Prosjektet er planlagt startet i januar 2012 med varighet på tre år.

Målsettingen er å kvalifisere Badger teknologi nødvendig for å implementere verktøyets første applikasjon. I tillegg skal seismikk og/eller EM sender og mottaker, som blir festet til verktøyet, kartlegge nye ressurser og overvåke utnyttingen av resurser innen utviklete felter.

Stavanger, 11. november 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
David W. Blacklaw, CEO, mobil +47 406 44 010, kontor +47 52 97 45 50
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner