Badger Explorer ASA – Styringskomiteen i Badger Explorer prototype prosjektet godkjenner boretesten i Brumunddal

Badger Explorer ASA (BXPL) har gleden av å meddele at Styringskomiteen i Badger Explorer prototype prosjektet, bestående av oljeselskapene ExxonMobil, Shell og Statoil, har enstemmig godkjent resultatene fra boretesten i Brumunddal som Milepel 2 i prototypeprosjektet.  

Prosjektets styringskomité, som ledes av ExxonMobil, godkjenner også utbetaling av sponsormidler på i alt MNOK 4,05 som knyttes til at Milepel 2 er oppnådd.

Prototypeprosjektavtalen ble inngått med ExxonMobil, Shell og Statoil i april 2005. Første milepel, som var en teknisk mulighetsstudie, ble godkjent av oljeselskapene i desember 2005. Resultatene fra fullskala konseptverifikasjonen som ble gjennomført på testanlegget i Brumunddal i oktober, ref. pressemelding av 18. oktober 2010, er nå godkjent av Styringskomiteen som Milepel 2.

Den milepælen, som nå er godkjent, har bestått i fullskala verifikasjon av Badger Explorer konseptet. Verktøyet har i en autonom operasjon boret i en sandsteinsformasjon, utført transport og separasjon av boremasse, samt kompaktering og bygging av en fast plugg bak verktøyet under grunnvannsspeilet.

”Gjennomføring og Styringskomiteens godkjenning av denne konseptverifikasjonen er uten tvil den viktigste milepel hittil i selskapets utviklingsprogram. Nå som konseptet er fullskalademonstrert, fortsetter det omfattende arbeidet ved å utvikle versjoner som skal kunne operere i ulike geologiske formasjoner og under ulike trykk og temperaturforhold”, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal.

Badger Explorer ASA og oljeselskapene er enige om å videreføre samarbeidet, og det skal gjennomføres ytterligere to tester i løpet av første halvår 2011. Den ene vil bli gjort i Brumunddal, mens den andre vil finne sted i en annen type geologisk formasjon/bergart. 

”Selskapet er stolt over å ha fått godkjenning for det omfattende test- og utviklingsarbeidet som er gjennomført til nå. De oppgaver og det arbeid som ligger foran oss er utfordrende og er på ingen måte trivielle, men med godkjenning av den viktigste milepelen i prototypeprosjektet så langt jobber vi med entusiasme og optimisme i det videre utviklingsarbeidet”, avslutter Kjell Erik Drevdal.

Stavanger, 7.desember 2010

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner