Badger Explorer ASAs årlig oversikt over offentliggjorte opplysninger

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-11 er usteder av omsettelige verdipapirer pålagt å utarbeide en årlig oversikt over all informasjon som ble gjort tilgjengelig til allmennheten de siste 12 måneder. Vedlagt er selskapets årlig oversikt av børsmeldinger for perioden 1.januar 2009 til 8.april 2010 både på engelsk og på norsk. På selskapets hjemmeside (www.bxpl.com) er alle børsmeldinger tilgjengelig på engelsk. For ytterligere informasjon: CFO Gunnar Dolven, kontor: +47 52 97 45 40, mobil: +47 90 85 31 68 www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker