Ekstraordinær Generalforsamling avholdt i Badger Explorer ASA

Vedlagt er protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Badger Explorer ASA avholdt i dag, 1.desember 2010. 3 319 039 (45,07%) av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.

Marcus Hansson ble enstemmig valgt som nytt medlem av selskapets styre, valgt frem til ordinær generalforsamling i 2012.

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å inngå avtaler med nærstående parter fra 1. desember 2010 til 31. desember 2011. Honorar er begrenset til maksimalt NOK 1.500 per time og samlet godtgjørelse til slike avaler i denne perioden skal samlet ikke overstige NOK 200.000. Forslaget ble vedtatt i samsvar med ovennevnte begrensninger mot 200.000 stemmer (2,404% av de fremmøtte).

Bjørge Gretland ble enstemmig valgt som nytt medlem til selskapets valgkomité, valgt frem til ordinær generalforsamling i 2011.   

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.

 

Stavanger, 1. desember 2010

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner

Dokumenter og linker