Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Aksjeeierne i Badger Explorer ASA innkalles herved til selskapets Ordinære Generalforsamling for regnskapsåret 2009 i selskapets lokaler i Hinna Park, Bygning C, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger 21. april 2010 kl 10.00. Vedlagt følger innkalling til Ordinær generalforsamling, selskapets årsrapport for 2009 og valgkomiteens innstilling. Vedleggene er også tilgjengelig på selskapets nettsted www.bxpl.com under ”Investor Relations” (http://www.bxpl.com/visliste.asp?id=1001).

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.