Meldepliktig handel – finansdirektør

Gunnar Dolven, finansdirektør i Badger Explorer ASA, har i dag 30. april 2010 kjøpt 5000 BXPL aksjer til gjennomsnittlig kurs 20,00 kr. Gunnar Dolven eier 301 872 aksjer gjennom sitt heleide selskap Dalvin Rådgivning AS. Etter kjøpet er Gunnar Dolvens samlede beholdning i Badger Explorer ASA 306 872 aksjer, tilsvarende 1,68% av samlet antall utstedte BXPL aksjer. www.bxpl.com

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner