Protokoll fra Badger Explorer ASAs Ordinær Generalforsamling for 2009

Badger Explorer ASA ("BXPL") avholdt ordinær generalforsamling i dag, 21.april 2010 kl. 10:00. Med referanse til innkallingen som ble gjort tilgjengelig på selskapets nettside (www.bxpl.com) 30.mars 2010. Generalforsamlingens protokoll, listen med tilstedeværende aksjeeiere og CEOs presentasjon er vedlagt. Denne kan også nedlastes fra selskapets nettside (www.bxpl.com). For ytterligere informasjon, kontakt: Kjell Erik Drevdal, CEO, Badger Explorer ASA, kontor +47 52 97 45 15, mob + 47 916 43552 Gunnar Dolven, CFO, Badger Explorer ASA, kontor +47 52 97 45 40, mob +47 908 53168 www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.