103 mill. i overskudd før skatt

Hurtigruten oppnår 103 millioner kroner i resultat før skatt i andre kvartal, 30 millioner kroner svakere enn i 2012. En omfattende snuoperasjon er igangsatt for å redusere kostnader og øke inntektene.

Kvartalet preges av en ventet reduksjon i volum på norskekysten, med en nedgang i antall gjestedøgn på 14,3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012. Reduksjonen er størst i Norden og Tyskland, to viktige markeder for Hurtigruten. Konkurransen langs norskekysten er økende. I tillegg kom Hurtigrutens produkter for sent ut i salg i 2012, og selskapet har hatt systemutfordringer med direkte konsekvenser for salget. Det er iverksatt tiltak som allerede gir inntektseffekt. Antall forhåndsbookinger for reiser inneværende år økte med 28 prosent i perioden mai til juli i år sammenlignet med 2012.

Selskapets nettoinntekter pr. gjestedøgn øker med 2,6 prosent i kvartalet. Økningen kommer som følge av en mer aktiv prisstyring og økt kommersielt fokus om bord. Spesielt gjelder den positive utviklingen salg av utflukter, som blir stadig viktigere både for reiseopplevelsen og for inntektene. Salg av utflukter pr. gjestedøgn øker med 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012.

Operasjonell drift viser en regularitet på 99,1 prosent i kvartalet, en betydelig forbedring fra 97,9 prosent i samme kvartal i fjor. Hurtigruten kansellerte 49 av i alt 5 644 havneanløp i andre kvartal 2013. I juni måned oppnådde man all time high med 99,8 prosent regularitet.

Mens resultat før skatt i andre kvartal 2013 er svakere enn samme periode i fjor viser første halvår en forbedring på 9 millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2012. Forbedringen gjelder også EBITDA, som øker med 22 millioner kroner.

Et omfattende effektiviseringsprogram ble igangsatt i desember 2012. På et halvt år har programmet levert på samtlige punkter:

  • Ny kostnadseffektiv organisasjonsstruktur med fokus på kunden og kommersiell drift
  • 30 prosent nedbemanning i landorganisasjonen, nytt konsernsenter etablert i Tromsø
  • Betydelige endringer i ledergruppen
  • Reorganisert global salgsorganisasjon, salg Norden lokalisert i Oslo
  • Rendyrkning av kommersiell hotelloperasjon og maritim drift
  • 25 prosent redusert bemanning etter effektivisering av reservasjonssenter i Tallinn
  • Crew selskap etablert i Kirkenes, 1 600 ansatte overført i august 2013

Effektiviseringsprogrammet har en estimert kostnadseffekt på 60 millioner kroner, med full effekt fra 2014. Selskapet ser allerede resultater av tiltakene, med 11 millioner kroner i reduserte administrasjonskostnader for inneværende kvartal.

-      Snuoperasjonen som pågår er omfattende og helt nødvendig for at Hurtigruten skal bli lønnsom. Tiltakene iverksettes fortløpende og effekten vises allerede på kostnadssiden. Resultatet i andre kvartal er lavere enn det betydelige potensialet som ligger der. Endringsprosessene skal sikre en dynamisk og kostnadseffektiv organisasjon med kommersielt fokus. Vi skal øke inntektene og skape lønnsomhet i selskapet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 2. kv. 2012 2. kv. 2013
Driftsinntekter 1 120 1 033
Driftskostnader 821 775
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 299 258
Av- og nedskrivninger 99 99
Driftsresultat (EBIT) 200 158
Resultat før skatt for videreført virksomhet 132 103
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet 1 0
Resultat før skatt 133 103

Konsernet hadde pr. 30. juni 2013 en egenkapital på 1 143 millioner kroner og egenkapitalandelen var 22,0 prosent. Konsernets kontantbeholdning var pr. 30. juni 2013 på 515 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 22. august 2013, ticker-kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: 

Daniel Skjeldam
Konsernsjef
Mobil: 907 42 073
E-post: daniel.skjeldam@hurtigruten.com

Asta Lassesen
CFO
Mobil: 470 12 270
E-post: asta.lassesen@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 915 29 616
E-post:stein.lillebo@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner og cirka 1 600 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker