2007 – en resultatmessig skuffelse

Hurtigruten konsernets regnskap for 4. kvartal 2007 viser et resultat før skattekostnad på -331 millioner kroner, hvorav 59 millioner kroner er avsetning for dekning av tap på ferge- og hurtigbåtavtale. Resultatet fra driften er på nivå med det som ble indikert etter 3. kvartal. Endringer er iverksatt for å skape varig lønnsomhet.

Hurtigruten konsern hadde i 4. kvartal 2007 et resultat før skatt på -331 millioner kroner, mot et underskudd på 166 millioner kroner i samme kvartal i 2006. Konsernets driftsresultat (EBIT) i 4. kvartal ble på -271 millioner kroner, mot -136 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Foreløpig årsregnskap for 2007 viser et resultat før skatt for videreført virksomhet på -224 millioner kroner, mot -62 millioner kroner i 2006.

Svekkelsen i forhold til 4. kvartal i fjor forklares i hovedsak av tre forhold.
• Nedskriving av kollektivkontrakt med Troms fylkeskommune med 59 millioner kroner.
• Finansposter er økt med 29 millioner kroner som følge av høyere lån og høyere rentesats.
• 4. kvartal 2006 var spesielt godt med engangsinntekter på 75 millioner kroner.

Forretningsområdene Hurtigruten og Reiseliv har positiv passasjerutvikling. For Hurtigruten falt imidlertid driftsinntektene i fjerde kvartal til 251 millioner kroner, fra 301 millioner kroner i fjerde kvartal 2006. Nedgangen tilskrives hovedsakelig 59 millioner kroner i inntekter i fjerde kvartal 2006 knyttet til utleie av skip til oljeindustrien. Dette er inntekter som ikke gjentas i 2007. For Reiseliv var driftsinntektene i kvartalet på 98 millioner kroner, mot 96 millioner kroner i 2006.

Konsernet hadde totale driftsinntekter i 4. kvartal 2007 på 721 millioner kroner (740 millioner kroner 4. kvartal 2006). Svekkelsen kommer i hovedsak som følge av betydelige leieinntekter i fjerde kvartal 2006, inntekter som ikke gjentas i 2007. Hurtigruten konsernets driftskostnader i 4. kvartal 2007 var på 836 millioner kroner (784 millioner kroner). Kostnadene påvirkes blant annet av høyere bunkerskostnader, hvorav NOx-avgiften for 4. kvartal alene utgjør 11 millioner kroner. Ferge- og hurtigbåtvirksomheten har som i tredje kvartal hatt utfordringer knyttet til et stramt arbeidsmarked og økte personalkostnader som følge av dette. Virksomheten har også økte kostnader knyttet til vedlikehold og reparasjoner.

- Store forbedringer er gjennomført siden fusjonen i 2006, men vi ser at dette ikke er tilstrekkelig. Omfattende endringer er nødvendig for å skape framtidig lønnsomhet i selskapet, og disse skal ha hovedfokus på salg. Vi må øke inntektene gjennom å utnytte en betydelig ledig kapasitet utenom høysesongen. Vi jobber også med tiltak for å effektivisere organisasjonen både i Norge og i utlandet. Dette vil ta noe tid. Vår ambisjon er å begrense underskuddet til 50 millioner kroner i 2008, og fra 2009 skal vi levere overskudd, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Se vedlegg for konsernets nøkkeltall

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker