Bedre resultat for Hurtigruten - men svakere booking

Flere rundreisepassasjerer, økte kontraktsinntekter og salgsgevinst av reisebyråene forklarer resultatforbedringen på 80 millioner kroner i første kvartal 2009.

Hurtigruten konsern fikk et resultat før skatt på -133 millioner kroner i første kvartal 2009, mot -212 millioner kroner i samme kvartal 2008. Antall gjestedøgn fra rundreisepassasjerer er økt med 2,6 % fra første kvartal 2008. Økningen kommer etter en målrettet satsing på vinteren som unikt reiselivsprodukt med fokus på det fascinerende arktiske vinterlyset. Hurtigruten langs norskekysten er selskapets kjernevirksomhet og gjestedøgnsutviklingen er positiv i et marked preget av finansiell uro og avventende holdning.

MS Nordnorge har i kvartalet vært utleid som hotellskip. Sammen med økte inntekter fra Hurtigruteavtalen med staten har dette stor betydning for selskapets resultatforbedring. Kontrakten for MS Nordnorge er forlenget til 16. juni 2009.

Selskapet sluttførte i kvartalet den finansielle restruktureringen, og startet en omfattende omorganisering og nedbemanning for å redusere kostnader. Oppsigelsene i den nordiske delen av organisasjonen er gjennomført og programmet er i rute.

- Det er positivt at Hurtigruten kan vise forbedringer, men det er langt frem til akseptable resultater. Restruktureringen pågår for fullt og viktige endringer er gjennomført. Uroen i verdensøkonomien gjør at det vil ta tid og oppnå lønnsom drift, spesielt fordi vi forventer færre passasjerer og lavere priser fremover, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for første kvartal ble -38 millioner kroner (-83 millioner kroner i første kvartal 2008). Forbedringen tilskrives i hovedsak økt kompensasjon fra staten etter reforhandlingen av Hurtigruteavtalen, økt antall gjestedøgn fra rundreiser og utleie av MS Nordnorge. Et lavere resultat fra aktiviteten på Svalbard, samt færre gjestedøgn fra distansepassasjerer langs norskekysten trekker resultatet ned.

For nøkkeltall se vedlagte PDF.

For utfyllende opplysninger, se vår nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 14. mai 2009, ticker-kode ”HRG”.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Dokumenter og linker