Flere gjester og marginal resultatforbedring

Første kvartal 2011 ble det beste første kvartal siden fusjonen for Hurtigruten ASA. Veksten i vintertrafikken fortsatte og Hurtigruten norskekysten hadde 15 prosent flere gjestedøgn fra rundtursgjester enn i rekordåret 2010.

  • Resultat før skatt ble 7 millioner kroner bedre enn i 2010
  • 8,6 prosent flere gjestedøgn økte kapasitetsutnyttelsen til 57,8 prosent mot 52,5 prosent i fjor
  • Enighet med staten om ny og vesentlig forbedret 8-årskontrakt for kystruten Bergen – Kirkenes fra 1. januar 2012
  • Bedre resultat fra utleie av skip
  • Lavere priser på distansereiser i Norge, lavere regularitet, høyere drivstoffkostnader samt svakere australske dollar belaster resultatet

Hurtigruten har normalt lavt belegg og negativt resultat i første kvartal. Økt fokus på vintertrafikk har gitt betydelig passasjervekst de fire siste årene og underskuddene er redusert. Også i år økte turisttrafikken i 1. kvartal, men antall gjestedøgn fra distansegjester var uendret til tross for at prisene var satt ned 20 prosent.  Inntektene fra norskekysten økte derfor kun marginalt. Explorer-cruisene med MS Fram hadde flere gjestedøgn i kvartalet, men noe lavere priser. Inntektsveksten i 2011 kommer fra charteraktiviteten i Australia. Drivstoffkostnadene økte vesentlig i kvartalet, men gode sikringer dempet kostnadsøkningen.

- De to viktigste hendelser i kvartalet var at antall gjestedøgn økte ut over rekorden i 2010 og at en ny avtale med staten ble forhandlet ferdig med vesentlig forbedrede vilkår. Den nye avtalen sikrer forutsigbarhet for selskapet, samarbeidspartnere og kystbefolkningen, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger for konsernet (EBITDA) ble i første kvartal positivt for andre år på rad. En forbedring av netto finanskostnader førte til at kvartalsresultatet før skatt ble 7 millioner kroner bedre enn i fjor. Underskuddet før skatt for første kvartal 2011 ble 126 millioner kroner.

Hurtigruten konsern, 1. kvartal 2011

Nøkkeltall:

(Tall i millioner kroner) 1. kv. 2011 1. kv. 2010
Driftsinntekter 798 728
Driftskostnader 795 714
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 3 17
Av- og nedskrivninger 93 90
Driftsresultat (EBIT) -90 -72
Resultat før skatt for videreført virksomhet -129 -127
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet 2 -6
Resultat før skatt -126 -134

Konsernet hadde pr. 31. mars 2011 en egenkapital på 1 594 millioner kroner og egenkapitalandelen var 25,7 prosent (25,0 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets kontantbeholdning var pr. 31. mars 2011 på 660 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger, se selskapets nettside: www.hurtigruten.no, eller børsmelding sendt 12. mai 2011, ticker- kode ”HRG”.

Eventuelle spørsmål rettes: Administrerende direktør Olav Fjell, 975 79 305, CFO Anders Olstad, 900 22 559 Kommunikasjonssjef Ragnar Norum, 957 65 604

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,8 milliarder kroner og cirka 1 400 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner