Flere passasjerer og økte inntekter – men fortsatt utfordringer

Hurtigruten hadde 15.000 flere gjestedøgn i 1. kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal 2007. Driften preges av flere passasjerer og økte inntekter, men også av en betydelig økning i bunkers- og finanskostnader.

Konsernet hadde totale driftsinntekter i 1. kvartal 2008 på 806 millioner kroner (758 millioner kroner i 1. kvartal 2007). Økningen er i hovedsak et resultat av den betydelige satsingen Hurtigruten har gjort på vinteren som reiselivsprodukt. Inntektsøkningen kommer både innenfor rundtur og innen ombordsalg på henholdsvis 32 og 34 prosent. Også Kollektivtrafikk bidrar til inntektsveksten for konsernet.

Hurtigruten konsernets driftskostnader i 1. kvartal 2008 var på 855 millioner kroner (768 millioner kroner). Kostnadene påvirkes i betydelig grad av høyere bunkerskostnader.

Hurtigruten konsernets regnskap for 1. kvartal 2008 viser et resultat før skatt på -212 millioner kroner, mot et underskudd på 136 millioner kroner i samme kvartal i 2007. Konsernets driftsresultat (EBIT) i 1. kvartal ble på -155 millioner kroner, mot -106 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for konsernet ble på -44 millioner kroner, mot 11 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatsvekkelsen i forhold til 1. kvartal i fjor forklares av flere forhold.
• Netto finanskostnader øker med 27 millioner kroner
• Bunkerskostnader øker med 31 millioner kroner
• Kostnader til forbedringsprogrammet på 12 millioner kroner i 1. kvartal 2008
• Salgsgevinster i 1. kvartal 2007 på 21 millioner kroner

Forretningsområdet Hurtigruten viser en betydelig vekst innenfor rundtursinntekter og inntekter fra ombordsalg i kvartalet. Rundtursinntektene økte med 32 prosent, eller 13 millioner kroner, mens ombordsalget steg meg 34 prosent i forhold til 1. kvartal 2007. Hurtigruten hadde 15 000 flere gjestedøgn i 1. kvartal 2008, sammenlignet med 1. kvartal 2007. Økingen viser at den store satsingen på vinteren begynner å gi resultater.
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for forretningsområdet ble -54 millioner kroner, mot -49 millioner kroner i samme kvartal 2007. Svekkelsen skyldes i hovedsak økte bunkerskostnader, og at man i 1. kvartal hadde gevinst fra salg av skip.

For forretningsområdet Explorer ble driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 9 millioner kroner, mot 33 millioner kroner i samme kvartal i 2007. Nedgangen kommer i Antarktis hvor man ikke har lykkes i å oppnå tilstrekkelig volum og pris. Det er på bakgrunn av dette besluttet å selge et skip, og dermed redusere kapasiteten i Antarktis fra 2 til 1 skip. Hendelsen i Antarktis med MS Fram i desember 2007 belaster kvartalet med 7 millioner kroner.

EBITDA for forretningsområdet Kollektivtrafikk ble på 39 millioner kroner, mot 50 millioner kroner i 1. kvartal 2007. Nedgangen skyldes høye personalkostnader knyttet til høy aktivitet, stramt arbeidsmarked og økt sykefravær. Virksomheten har også hatt økte kostnader knyttet til vedlikehold og reparasjoner i forbindelse med engangshendelser i kvartalet.

- Vi ser forbedringer på inntektene i et tradisjonelt vanskelig kvartal, og det viser at vi er på rett vei. Det er gledelig. På den annen side øker kostnadene. Spesielt gjelder dette bunkerskostnader og finanskostnader. Gjelden må ned, og vi ser derfor på muligheten for å avhende virksomhet som ikke er en del av kjernen. For oss blir det viktig å kunne fokusere på forretningsområdene Hurtigruten og Explorer, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Se vedlegg for nøkkeltall Hurtigruten konsern 1. kvartal 2008.

For utfyllende opplysninger se vår nettside: www.hurtigruten.no

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker