Flere reiser med Hurtigruten- Overskudd i andre kvartal og første halvår

​Hurtigruten øker antall gjestedøgn i andre kvartal 2010 med syv prosent og oppnår et overskudd for perioden på 142 millioner kroner. Hittil i år er antall gjestedøgn økt med 15 prosent og overskuddet for første halvår ble 9 millioner kroner.

Inntektene økte med 95 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Hittil i år har inntektene økt med 162 millioner kroner. Økningen både i kvartalet og halvåret skyldes i hovedsak flere gjestedøgn både på rundreise og distansereiser på norskekysten, økt ombordsalg, samt viderefakturerte kostnader i forbindelse med MS Finnmarkens oppstart av charterkontrakten i Australia.

MS Finnmarken var fra 30. april på full kontrakt i Australia etter at årets fire første måneder var preget av mobilisering og posisjonering av skipet. Kontraktsperioden på 18 måneder løper fra denne dato.

Andre kvartal 2010 ga et overskudd før skattekostnad på 142 millioner kroner, 13 millioner kroner svakere enn i andre kvartal i 2009.

Resultatet preges flere passasjerer og stor aktivitet om bord.. Store deler av Hurtigrutens volum selges i euro og britiske pund og prisene i lokal valuta er på samme nivå som i fjor. Sterkere kronekurs betyr imidlertid at inntektene i norske kroner ikke øker i samme takt som antall gjestedøgn.

Første halvår viser et overskudd før skattekostnad på 9 millioner kroner mot 22 millioner kroner første halvår 2009. Svekkelsen forklares i hovedsak av høyere utleieinntekter fra chartervirksomhet samt gevinster ved salg av virksomhet i 2009.

- Utviklingen i antall gjestedøgn i første kvartal var rekordhøyt. Også i andre kvartal har utviklingen vært positiv. Spesielt er det tilfredsstillende å se at innsatsen for å styrke posisjonen på distansereiser gir effekt. Antall gjestedøgn booket for 2010 er nå høyere enn totalvolumet for hele 2009, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Bookingsituasjonen er bedre enn for et år siden. Pr. 16. august er det booket 13 prosent flere gjestedøgn enn på samme tid i fjor, med priser omtrent på samme nivå i lokal valuta. Fremgangen kommer i alle markeder.

Eventuelle spørsmål rettes: Administrerende direktør Olav Fjell, 975 79 305, CFO Anders Olstad, 900 22 559 eller kommunikasjonssjef Ragnar Norum, 957 65 604

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 2,5 milliarder kroner og cirka 1 800 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker