Fremgangen fortsetter: 48 millioner kroner i resultatforbedring

Hurtigruten ASAs regnskap for 1. kvartal 2007 viser et resultat før skatt på -136 millioner kroner. En forbedring på 48 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2006.

Lavsesong til tross, 1. kvartal 2007 viser økte inntekter fra Hurtigruten og Antarktis, nye gode tall fra virksomheten på Svalbard og en forbedring innen Kollektivtrafikk. Den positive utviklingen fra 2006 fortsetter slik også inn i 2007 og 1. kvartal. 2006 endte med en resultatforbedring på 171 millioner kroner for selskapet sammenlignet med 2005, og i 1. kvartal 2007 fortsetter denne fremgangen. Regnskapet for årets tre første måneder viser et resultat før skatt på -136 millioner kroner (-184 millioner kroner i 1. kvartal i 2006). Konsernets driftsresultat (EBIT) for 1. kvartal 2007 ble på –103 millioner kroner, mot -152 millioner kroner i samme periode i 2006. Forbedringen er slik i sin helhet relatert til drift.

- At fremgangen og resultatforbedringen fra 2006 fortsetter inn i 2007 er som forutsatt. Vi er også tilfreds med at mer effektivt markedsarbeid gir synlige resultater i form av positiv bookingutvikling for resten av 2007, både for Hurtigruten og Reiseliv-området, sier administrerende direktør i Hurtigruten ASA Henrik Andenæs.

Konsernet hadde totale driftsinntekter i 1. kvartal 2007 på 778 millioner kroner (721 millioner kroner 1. kvartal 2006). Økningen kommer av høyere passasjer- og godsinntekter i Hurtigruten, og inntektsøkning innenfor virksomhetsområdet kollektivtrafikk. Hurtigruten ASAs driftskostnader var på 784 millioner kroner i 1. kvartal 2007 (773 millioner kroner 1. kvartal 2006). Kostnadene påvirkes blant annet av innføringen av NOx-avgift. Dette alene gir en merkostnad i 1. kvartal 2007 på 14 millioner kroner, sammenlignet med 1. kvartal 2006. Det er i tillegg lagt ned en ekstra markedsinnsats i Hurtigrutens viktigste marked Tyskland, et grep som har gitt resultater. En blandet start på året er nå snudd til fremgang på alle områder. Rundreiser med Hurtigruten viser en volumøkning på 6 prosent, salgsmålene med nye MS Fram på Grønland er nådd og virksomheten på Svalbard viser en økning på 18 prosent. I tillegg opplever Antarktisk en økning på hele 68 prosent foran høsten 2007, riktignok sammenlignet med en treg bookingstart i fjor.

Fortsettelsen av 2007 vil bli preget av fortsatt fokus på drift og videre salgsøkning innenfor Hurtigruten og Reiseliv.

- Den planen vi la for snuoperasjonen for ett år siden gjennom PLUSS 07 har vi fulgt, og vi ser nå resultatene. Det arbeides fortsatt intenst med å hente ut stordriftsfordeler og synergier i resultatforbedringsprogrammet. Så langt har vi hentet ut 104 millioner kroner. Målet om et resultat i balanse i år opprettholdes, sier Henrik Andenæs.


Hurtigruten ASA, 1. kvartal 2007.
Nøkkeltall (proforma):
(Tall i NOK 1 000 000) 1. kv. 2007 1. kv. 2006 Året 2006
Sum driftsinntekter 778 721 3714
Sum driftskostnader 763 762 3172
Driftres. før avsk. (EBITDA) 15 41 542
Driftsresultat (EBIT) -103 -152 67
Resultat før skatt -136 -184 -62
* Konsernet hadde 1. kvartal 2007 en egenkapital på 1 602 millioner kroner og egenkapitalandelen var 21,8 prosent (23,7 prosent inkl. konvertibelt lån). Selskapets kontantbeholdning var pr. 31.03.07 på 539 millioner kroner.


Hurtigruten ASA er resultatet av fusjonen mellom Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS). Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og selskapsrettslig virkning fra 1. mars 2006.


For utfyllende opplysninger se vår nettside: www.hurtigruten.no


Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no