Garantikonsortium for emisjon på plass

Hurtigruten ASA har fått etablert et garantikonsortium for emisjonen på 300 millioner kroner som skal gjennomføres innen 31.12.2007. Garantikonsortiet består av primært eksisterende større aksjonærer. Tegningskursen er satt til kr. 38,- pr. aksje.

Hurtigruten ASA fikk i forbindelse med ordinær generalforsamling 26. april fullmakt til å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på NOK 300 millioner som skulle gjennomføres innen 31/12 2007, i tråd med vilkår fra bankene i forbindelse med refinansieringen av hurtigrutegjelden som fant sted høsten 2006.

Styret har i denne forbindelse fått etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen med tegningskurs på 38 kroner per aksje. Garantikonsortiet er sammensatt primært av de største eksisterende aksjonærene.

Fortrinnsrettsemisjonen vil bli gjennomført så snart prospektet er godkjent av Oslo Børs. Tegningsperioden vil vare i 2 uker, og forventes å starte i siste halvdel september 2007.

Selskapet vil gi ytterligere informasjon knyttet til den praktiske gjennomføringen av emisjonen, så snart alle detaljer er på plass.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no