Hurtigruten signerer Viestad

Tromsø, 6.3.2014 -- Hurtigruten har inng å tt en samarbeidsavtale med matprofilen Andreas Viestad. Oppdrag: Skape unike og autentiske matopplevelser som matcher verdens vakreste sj ø reise.

- Jeg har tilbragt mye tid p å Hurtigruten, som turist og i forbindelse med innspilling av tv-programmer. N å gleder jeg meg til å v æ re med og utvikle en av Norges sterkeste merkevarer videre, sier Andreas Viestad.

Han har i mange å r arbeidet med å formidle moderne norsk mat til et norsk og internasjonalt publikum, blant annet gjennom TV-serien New Scandinavian Cooking og En bit av Norge. N å ser han fram til å bruke de fantastiske r å varene vi har tilgang p å langs norskekysten til å forsterke reiseopplevelsen p å Hurtigruten.

Viestad skal delta i utviklingen av Hurtigrutens nye restaurant- og kafekonsepter p å selskapets elleve skip som seiler langs norskekysten, der kortreist, norsk mat med h ø y kvalitet st å r i fokus. Det skal utvikles menyer som har r å varer og tema som speiler de rike farvannene Hurtigruten seiler gjennom. For å forsterke matopplevelsen, blir historiefortelling og konseptutvikling en sentral del av Viestads arbeid .

- Andreas Viestad er en av Norges fremste matambassad ø rer. Han vil v æ re sv æ rt viktig for oss i v å rt arbeid med å heve kvaliteten p å maten som serveres ombord . Vi er sikre p å at dette vil styrke Hurtigruten som et stadig mer unikt produkt i en bransje som kanskje kan oppfattes som noe konform," sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigrutens nye matkonsept har f å tt tittelen Norway`s Coastal Kitchen og er et ledd i Hurtigrutens strategi for å fremst å som enda mer unik. Internasjonalt har det nordiske kj ø kkenet f å tt stor oppmerksomhet de siste å rene. B å de Skjeldam og Viestad mener dette gjenspeiles i for liten grad innen norsk reiselivsn æ ring og blant akt ø rene som opererer langs kysten.

-Gjestene skal vite at vil de oppleve ekte, moderne og autentisk norsk mat, m å de reise med Hurtigruten. Hos oss vil v å re gjester oppleve at fersk ishavsr ø ye leveres direkte om bord, for å bli tilberedt og servert bare noen timer etter p å . Og som en del av m å ltidet, vil de ogs å f å servert historiene om maten som serveres, om leverand ø rene, om landskapet og farvannet vi seiler gjennom, slik at v å re gjester f å r en unik totalopplevelse, sier Skjeldam.

Om Andreas Viestad:

Andreas Viestad er en av Norges mest kjente matskribenter. Han har en ukentlig spalte i Dagbladet og har skrevet fast for Washington Post, har forfattet flere prisvinnende kokeb ø ker og regnes som en av de fremste internasjonale ambassad ø rene for moderne norsk mat. Mange av Hurtigrutens gjester kjenner Viestad fra tv-serien New Scandinavian Cooking som sendes i mer enn 100 land.

Om Hurtigrutens Norway`s Coastal Kitchen prosjekt:

Hvert å r kj ø per Hurtigruten inn matvarer og drikke for n æ r 400 millioner kroner. 75 prosent av dette er norskprodusert, og n å ø ker selskapet andelen ytterligere. I sommer s ø kte Hurtigruten etter interesserte lokalmatleverand ø rer og fikk inn 200 interessenter. 500 forskjellige produkter fra alle landets 19 fylker. I april er en helt ny v å rmeny p å plass, hvor de lokale r å varene f å r sitt fortjente fokus. Hurtigruten skal ogs å erstatte maten som i dag serveres i kafeene om bord, med kortreist kvalitetsmat.

For mer informasjon, kontakt:

Andreas Viestad

415 06 633

Daniel Skjeldam

CEO, Hurtigruten

907 42 073

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker