Hurtigruten tar opplysninger om utslipp svært alvorlig

Den spanske forskningsstasjonen Gabriel de Castilla Station, lokalisert i Port Foster, Deception Island har i dag kommet med opplysninger om at det er identifisert utslipp i området.

MS Nordkapp grunnstøtte tirsdag 30. januar 2007 klokken 14.30 lokal tid, 18.30 norsk tid like ved Deception Island, som er en del av øygruppen South Shetland Island i Antarktis.

Hurtigruten Group tar opplysningene fra den spanske forskningsstasjonen svært alvorlig. Rederiet arbeider fortløpende for å få en best mulig oversikt over situasjonen som grunnlag for iverksetting av eventuelle tiltak. SINTEF er i denne sammenheng bedt om å gi en uttalelse om levetid på sjøen for den type olje brukt om bord i MS Nordkapp og eventuelle effekter av et utslipp. Rederiet har i tillegg leid inn fly, og når været tillater det vil det bli foretatt en besiktigelse av det aktuelle området på Deception Island.

Det er brakt på det rene at mindre utslipp av lett marine diesel forekom i forbindelse med at det ble iverksatt overføring fra en av de skadde tankene til andre uskadde tanker. Slik overføring fant sted i forbindelse med at MS Nordkapp skulle seile til Maxwell Bay, King Georges Island. Da det viste seg at dette førte til lekkasje ble overføringen umiddelbart avsluttet.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig mengde, men det kan dreie seg om anslagsvis 500 – 750 liter lett marine diesel. Det understrekes at all bunkersolje om bord i MS Nordkapp er lett marine diesel som oppløses relativt hurtig i vann.

I sin rapport konkluderer SINTEF med at denne type lett marine diesel (MGO) under de rådende værforhold raskt vil bli blandet ned, og spredt i vannmassene som dråper. Utslippet vil i følge SINTEF’s beregninger bli fortynnet til under antatt grense for akutt giftighet for marine organismer etter en times drivtid.

Dette underbygges i en pressemelding fra Norsk Polarinstitutt av i dag: ”Et utslipp av et så begrenset omfang av lett marin dieselolje vil normalt ikke utgjøre en trussel for miljøet”.

I forbindelse med grunnstøtingen er rederiets sikkerhetsprosedyrer og oljevernberedskapsplan fulgt. Skipet og rederiet informerte umiddelbart berørte myndigheter og relevante aktører i området. Skipet ble ankret i Port Foster, Deception Island, for å unngå store bevegelser og risiko for utslipp. Det ble på det tidspunkt ikke observert noen lekkasjer på sjø, men i henhold til gjeldende prosedyre ble det lagt ut 150 meters oljelenser i beredskap mot forurensing i sjø.

Når det gjelder årsaksforholdet til grunnstøtingen vil Hurtigruten Group kontaktet den norske ambassaden i Argentina for å forberede sjøforklaring.

Når det foreligger ytterligere informasjon vil Hurtigruten Group publisere oppdatert informasjon om situasjonen på sine nettsider; www.hurtigruten.no

For ytterligere informasjon:
Henrik Andenæs, Adm. direktør 951 43830
Torkild Torkildsen, Driftsdirektør, 906 88 318
Hanne K Kristiansen, Kommunikasjonsdirektør, 913 05 490
Stein Lillebo, Kommunikasjonsrådgiver, 915 29 616

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner