Ingen spor etter utslipp fra MS Nordkapp

Undersøkelser og analyser foretatt på Deception Island i Antarktis viser ingen spor av forurensning etter MS Nordkapps grunnstøtning.

Lørdag 3. februar var alle tegn etter det begrensede utslippet av lett marin diesel fra MS Nordkapp borte. Det er heller ikke funnet visuelle tegn på at dyre- og fuglelivet er skadet i noen som helst grad. Dette er i tråd med Hurtigruten Groups opplysninger om at utslippet som gjaldt lett marin diesel, er en lett fordampende og rask nedbrytbar forbindelse.

- Det er svært gledelig å få uavhengige bekreftelser på at konsekvensene av den uheldige lekkasjen er meget begrenset, sier driftsdirektør Torkild Torkildsen i Hurtigruten Group.

Flere instanser har de siste dagene vært involvert i å kartlegge omfang og konsekvenser av utslippet;

* IAATO (The International Accociation of Antarctica Tour Operators)
IAATO sendte den 3. febr ut melding til alle skip i området om å rapportere eventuelle observasjoner av utslipp. Så langt er det ingen skip som har rapportert om noen observasjoner.

* Passasjerfartøyet Polar Star, 3 febr 2007
Besetningen inspiserte området mellom Pendulum Cove og Whalers Bay den 3. februar og fant ingen spor av utslipp.

* Passasjer-/cruisefartøyet Hanseatic, 4. febr 2007
Skipet gjennomførte en inspeksjon av kystlinjen fra Collins Point til Headland, en distanse på 2,5 miles. De gjennomførte 8 separate ilandstigninger hvor det ble tatt sandprøver fra stranden og vannprøver. Heller ikke her ble det registrert noen spor av utslipp.

* Forskningsstasjonen Gabriel de Castilla Station, 4. febr 2007
Den spanske forskningsstasjonen Gabriel de Castilla Station, lokalisert i Port Foster, Deception Island rapporterte den 4. februar om vann- og sandprøvene var rene og at de ikke finnes spor etter utslippet i området.

Hurtigruten Group har hatt kontinuerlig kontakt med IAATO og Norsk Polarinstitutt under operasjonen.
De svært positive meldingene gjør at det ifølge Norsk Polarinstitutt ikke er hensiktsmessig å gjennomføre flygning over området, eller påkrevd med et analysetokt med båt i løpet av de aller første dagene.

Hurtigruten Group vil av miljømessige hensyn gjennomføre undersøkelser i nærområdene rundt MS Nordkapps nåværende beliggenhet i Maxwell Bay for å forsikre oss om at det ikke er registrert utslipp i dette området. I tillegg vil vi når MS Nordnorge besøker Deception Island i løpet av neste uke gjennomføre ny inspeksjon. Dette er også i tråd med Norsk Polarinstitutts pålegg.

Skadene på MS Nordkapp er nå midlertidig utbedret. MS Nordkapp vil sammen med et følgeskip i løpet av onsdag 7. febr 2007 seile til Buenos Aires for permanent reparasjon.

Fakta:
MS Nordkapp grunnstøtte tirsdag 30. januar 2007 klokken 14.30 lokal tid, 18.30 norsk tid like ved Deception Island, som er en del av øygruppen South Shetland Island i Antarktis.

Utslippet fra MS Nordkapp omfattet trolig mellom 500 og 750 liter lett marin diesel (MGO), og skjedde under overføring av drivstoff fra en skadd til en uskadd tank etter grunnstøtingen.


For ytterligere informasjon:
Torkild Torkildsen, Driftsdirektør, 906 88 318
Hanne K Kristiansen, Kommunikasjonsdirektør, 913 05 490
Stein Lillebo, Kommunikasjonsrådgiver, 915 29 616

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner