Miljøsjef i Hurtigruten

Jørn Henriksen er ansatt i nyopprettet stilling som miljøsjef i Hurtigruten ASA.

Hurtigruten har en omfattende virksomhet med 11 skip på norskekysten, samt MS Fram i internasjonalt farvann i Arktis og Antarktis, og stiller store krav til egne miljøprestasjoner. Hurtigruten ønsker å jobbe mer målrettet med de miljømessige krav omverdenen og selskapet selv stiller til virksomheten. På den måten vil Hurtigruten bedre kunne bidra til bærekraftig utvikling i de områdene vi seiler.

Hurtigrutens miljøsjef skal videreutvikle selskapets miljøstrategi og ikke minst bidra til å sikre en kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen på alle områder.

- Hurtigruten presterer høyt på en rekke områder innen miljøfeltet, men har fortsatt en vei å gå i forhold til å dokumentere og kvantifisere dette. En viktig del av oppstarten i min nye jobb blir å samle og koordinere de mange aktivitetene og tiltakene som allerede pågår i selskapet. Deretter må det sees på forbedringsmulighetene, sier Henriksen.

Hurtigrutens virksomhet, primært gjennom anbudet på kystruten Bergen-Kirkenes, medfører et betydelig drivstofforbruk og påfølgende utslipp av klimagasser som CO2 og NOx. I et større perspektiv bidrar selskapets virksomhet klimamessig positivt gjennom en unik kombinasjon av persontransport, godstransport og internasjonal turisme, mener Henriksen.

- Ut fra et miljøperspektiv er på mange måter Hurtigrutens viktigste oppgave å få så mange som mulig til å reise med oss og bruke skipene til godstransport. Vår kjernevirksomhet, hybriden reiseliv og lokaltransport, gir en miljøgevinst i seg selv, sier han.

Henriksen tiltrådte stillingen 1. september 2012.

Jørn Henriksen (40) har vært ansatt i Hurtigruten ASA siden 2007 som operasjonssjef for selskapets explorervirksomhet i Antarktis, ved Grønland og på Svalbard. Han har ni års erfaring som ekspedisjonsleder og guide i Antarktis, på Svalbard, Grønland og i Arktisk Canada. Henriksen er styremedlem i AECO (International Organisation for Expedition Cruise Operators) og Hurtigrutens representant i IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators).

Kontaktinformasjon:
Jørn Henriksen
Miljøsjef
Mobil: 47/958 54 002
E-post: jorn.henriksen@hurtigruten.com

Stein Lillebo
Kommunikasjons- og PR-rådgiver
Mobil: 47/91 52 96 16
E-post: stein.lillebo@hurtigruten.com

Om selskapet:
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Multimedia

Multimedia