Overskudd på 60 millioner kroner - 3. kvartal som forventet

Hurtigruten konsernets regnskap for tredje kvartal 2008 viser et overskudd før skatt på 60 millioner kroner, mot 141 millioner kroner i 3. kvartal 2007. Selskapet har oppnådd viktige resultater i endringsarbeidet siden siste regnskapsavleggelse.

Overskuddet er lavere enn i tredje kvartal 2007 av følgende årsaker:
- Svakere sommersesong Hurtigruten -32 millioner kroner
- Økte bunkerskostnader -48 millioner kroner
- Økte finanskostnader -27 millioner kroner
- Tilbakeført avsetning på hurtigbåtkontrakt +20 millioner kroner

Selskapet har oppnådd viktige resultater på to sentrale områder i endringsarbeidet etter avslutningen av kvartalet. Ferge- og hurtigbåtvirksomheten er solgt for 488 millioner kroner til Torghatten Nord AS. Det er også kommet til enighet med staten om en økt kompensasjon relatert til Hurtigruteavtalen, summert til 125 millioner kroner inneværende år og 88 millioner kroner i 2009.

- Vi er inne i en utfordrende periode for Hurtigruten. Vi viderefører salgsprosessene og forbedringsprogrammet. Gjennom et omfattende program skal kostnadene innen salg og administrasjon reduseres med 150 millioner kroner årlig. Samtidig jobbes det med en ny finansieringsplan for å styrke selskapets likviditet og soliditet. Vi er avhengig av fullt trykk på alle prosessene for å lykkes, sier Olav Fjell.

Kostnadsreduksjonen innen salg, markedsføring og administrasjon skal være gjennomført innen utgangen av 2009, og tilsvarer rundt 35 prosent. Prosessen vil medføre en nedbemanning med cirka 200 landansatte i løpet av ett år, fordelt med 80 i Norge og 120 i utenlandsorganisasjonen. Dette tilsvarer en reduksjon på 50 prosent. Kostnadsreduksjonen muliggjøres blant annet gjennom felles arbeidsplattform oppnådd gjennom forbedringsprogrammet Svart Belte og en ny global IT-plattform.

Hurtigruten er i dialog med selskapets banker om en samlet finansiell restruktureringsplan. Detaljene i planen er ikke klare, men den vil inkludere brofinansiering inntil den planlagte salgsprosessen er gjennomført, en reduksjon i selskapets avdragsprofil og ny egenkapital.

Delårsregnskap tredje kvartal 2008
Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal ble 202 millioner kroner1 (280 millioner kroner i 3. kvartal 2007). Resultatnedgangen på i alt 78 millioner kroner skyldes i hovedsak lavere passasjerinntekter fra Hurtigruten innen rundturssegmentet, økte bunkerskostnader, samt kostnader knyttet til forbedringsprogrammet.

Konsernets driftsresultat etter av- og nedskrivninger (EBIT) ble 122 millioner kroner i 3. kvartal (186 millioner kroner i 3. kvartal 2007).

Konsernet hadde totale driftsinntekter i 3. kvartal 2008 på 934 millioner kroner (978 millioner kroner 3. kvartal 2007).

Hurtigruten konsernets driftskostnader før av- og nedskrivninger i 3. kvartal 2008 var på 732 millioner kroner (698 millioner kroner 3. kvartal 2007).

Se vedlegg for nøkkeltall for Hurtigruten konsern 3. kvartal 2008.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Dokumenter og linker