Reduserer kostnader og legger to skip i opplag

Styret i Hurtigruten ASA besluttet 8. oktober å gå videre med handlingsplanen for å bedre selskapets økonomiske situasjon.

I styremøtet ble det vedtatt et program for å redusere de årlige kostnadene med 150 MNOK innenfor salg og administrasjon. Administrasjonen vil nå starte arbeidet med detaljene i programmet sammen med de tillitsvalgte. Samtidig godkjente styret at to hurtigruteskip legges i opplag fra november 2008, dersom man ikke innen 1. november oppnår en avtale med Staten som muliggjør fortsatt drift av 11 hurtigruteskip.

- Selskapets økonomiske situasjon krever betydelige tiltak. Vi har over tid arbeidet med å øke inntektene med gode resultater, men det strekker ikke til. Vi er nå nødt til også å se på kostnadene. Prosessen vil gjennomføres i god dialog med de tillitsvalgte, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Handlingsplanen styret besluttet består 4 hovedpunkter:

1. Inntektsøkning gjennom Svart Belte - arbeidet videreføres med full styrke.
2. Salgsprosesser - virksomhet utenfor kjernevirksomheten vurderes solgt for å redusere gjeld.
3. Forhandlingene med Staten vedrørende "Hurtigruteavtalen" fortsetter. Selskapet krever kompensasjon for NOx-avgiften og økte drivstoffkostnader, samt en fleksibilitet i seilingsfrekvens på 10 prosent. Dersom forhandlingene ikke gir tilfredsstillende resultat innen 1. november er selskapet tvunget til å legge to skip i opplag for vintersesongen.
4. Kostnadsreduksjoner - selskapet skal redusere årlige kostnader innen salg og administrasjon med en ramme på 150 MNOK.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Olav Fjell, +47 975 79 305
Kommunikasjonsdirektør Ragnar Norum. +47 957 65 604


Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker