Reduserer tapsavsetning med MNOK 20

Hurtigruten ASA vil redusere tapsavsetning med MNOK 20 på kontrakten med Troms fylkeskommune som følge av at denne ikke erklærer opsjonen for 2010.

Hurtigruten ASA har en kontrakt med Troms fylkeskommune om drift av ferge- og hurtigbåter i Troms. Avtalen utløp 31.12.2007, men Troms fylkekommune har en ensidig rett til å forlenge avtalen med 3 ganger 1 år, dvs frem til utløpet av 2010. Som følge av at kontrakten ikke inneholdt noen bunkersreguleringsklausuler har Hurtigruten ASA pr. 30. juni 2008 gjort avsetninger for tap på denne kontrakten med MNOK 90. Troms fylkekommune har nå skriftlig bekreftet at de ikke vil erklære det siste opsjonsåret – 2010. Hurtigruten ASA vil derfor redusere sin tapsavsetning med MNOK 20, som vil bli bokført i regnskapet for 3. kvartal 2008.

For ytterligere informasjon:
Jens Kristian Johnsen, Viseadministrerende direktør/CFO Hurtigruten ASA
tlf. +47 95 79 25 37

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker