Resultatforbedring på 171 millioner kroner for Hurtigruten

Foreløpig årsregnskap for 2006 viser et resultat før skatt på -62,4 millioner kroner, en forbedring på 171,3 millioner kroner sammenlignet med 2005.

Økte cruiseinntekter fra Hurtigruten, nytt rekordår for virksomheten på Svalbard, utleieinntekter fra hotellskip og sterk fokus på drift gjør at foreløpig årsregnskap for 2006 viser en meget positiv utvikling for selskapet. Resultat før skatt i 2006 ble -62,4 millioner kroner (-233,7 millioner kroner i 2005). En resultatforbedring på 171,3 millioner kroner før skatt.
Den positive utviklingen viser at snuoperasjonen i Hurtigruten Group er kommet godt i gang. Dette bekreftes av fremgangen også i fjerde kvartal 2006, som forventes å fortsette i 2007. Spesielt gjelder dette for Hurtigruten og Reiseliv, men det forventes også en moderat resultatvekst innenfor virksomhetsområdet Kollektivtrafikk. Høyere gjeld som følge av levering av MS Fram i april og økt rentenivå vil dempe resultatveksten.

- Fremgangen og resultatforbedringen er svært gledelig. 2006 har vært et begivenhetsrikt og krevende år for oss i Hurtigruten Group. Fusjonen er gjennomført, og snuoperasjonen er kommet godt i gang. Resultatforbedringen på 171 millioner kroner bekrefter dette. Samtidig har vi fortsatt mange og store utfordringer foran oss, sier administrerende direktør i Hurtigruten Group ASA Henrik Andenæs.

Den positive utviklingen i fjerde kvartal 2006 gjør at selskapet øker ambisjonene i forhold til effektene av synergi- og forbedringsprogrammet. Den opprinnelige målsettingen fra 2005, om en effekt på 120 millioner kroner, er nå doblet til 240 millioner kroner i årlig resultatforbedring i 2008. Programmet ga en effekt på 64 millioner kroner i fusjonsåret.

En hovedutfordring for 2007 er å øke salget innenfor Hurtigruten og Reiseliv. I tillegg vil rammebetingelser lagt i Statsbudsjettet for 2007 ha vesentlig betydning for konsernet. Det er vedtatt nettolønnsordning for mannskap som inngår i skipenes sikkerhetsbesetning fra 1. juli 2007. Ordningen vil ha en bruttoeffekt for selskapet på rundt 90 millioner kroner årlig. Også andre endringer i statsbudsjettet for 2007 vil kunne ha betydning for konsernet, noe som har medført at det er innledet reforhandling av hurtigruteavtalen. Det er derfor for tidlig å si hva nettoeffekten av endrede rammebetingelser vil utgjøre.

- Vi har store oppgaver foran oss med å skape overskudd i et av landets ledende reiselivsselskaper. Det er en svært positiv etterspørsel etter våre cruise på Grønland med vårt nye explorerskip MS Fram, og bookinger på cruisene på Svalbard øker med 34%. For Hurtigruten er bookingen for 2007 noe blandet, men kostnadsutviklingen er positiv. 2007 blir et meget spennende år, og vi opprettholder ambisjonen om et resultat i balanse i 2007 som et neste skritt på veien til lønnsomhet, avslutter Andenæs.

Eventuelle spørsmål rettes:
Administrerende direktør Henrik Andenæs, tlf 951 43 830
Konserndirektør finans/økonomi Jens Kristian Johnsen, tlf 957 92 537

FAKTA:
Hurtigruten Group ASA er resultatet av fusjonen mellom Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS). Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og selskapsrettslig virkning fra 1. mars 2006.

Hurtigruten Group, 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2006.
Nøkkeltall (proforma):
(Tall i NOK 1 000 000) 4. kv. 2006 4. kv. 2005 Året 2006 Året 2005
Sum driftsinntekter 748,1 665,1 3 722,9 3 461,1
Sum driftskostnader 784,2 861,7 3 224,4 3 206,3
Driftres. før avsk. (EBITDA) -37,8 -150,9 513,3 331,5
Driftsresultat (EBIT) -165,2 -282,2 38,0 -141,7
Resultat før skatt -166,4 -324,0 -62,4 -233,7

* Konsernet hadde ved utgangen av 2006 en egenkapital på 1 701,4 millioner kroner og egenkapitalandelen var 22,7 prosent (23,8 prosent inkl. konvertibelt lån). Selskapets kontantbeholdning var pr. 31.12.06
768 millioner kroner.

For utfyllende opplysninger se vår nettside: www.hurtigruten.no

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner