Selger ferger og hurtigbåter

Hurtigruten ASA selger ferge- og hurtigbåtvirksomheten til Torghatten Nord AS, heleid av Torghatten Trafikkselskap ASA. Avtalen omfatter 45 fartøy og berører 606 ansatte i Nordland og Troms.

Avtalen omfatter ferge- og hurtigbåtvirksomheten i Hurtigruten ASA med unntak av fire rutekontrakter med tilhørende fem hurtigbåter i Troms fylke, som vil drives videre av Hurtigruten ASA fram til avtalen med Troms fylkeskommune utløper 31.12. 2009.

Overtakende selskap er Torghatten Nord AS, heleid av Torghatten Trafikkselskap ASA i Brønnøysund.

Avtalen reduserer Hurtigruten ASAs nettogjeld med 488 millioner kroner, og gir et regnskapsmessig tap på 103 millioner kroner.
- Dette salget bidrar til at Hurtigruten ASA reduserer sin nettogjeld med 488 millioner kroner. Samtidig er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som sikrer god drift og videre trygghet for de ansatte. For Hurtigruten har det vært viktig, sier administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten ASA.

Overdragelsen omfatter i alt 606 ansatte, fordelt med 571 i sjøbasert virksomhet inkludert 22 lærlinger og 35 ansatte i landorganisasjonen. Alle ansatte i virksomheten som overdras får anledning til å fortsette i det nye selskapet.

Torghatten Trafikkselskap ASA har drevet transportvirksomhet siden 1878, og ser fram til utvidelsen, som vil gjøre selskapet til landsdelens største innen kollektivtrafikk. Et eget selskap, Torghatten Nord AS, er etablert for å håndtere driften i Troms og Nordland.
- Vi synes dette er spennende, og har over tid vurdert å utvide virksomheten. Vi ønsker gjennom kjøpet å videreføre den gode tjenesten som har vært for de reisende, og bidra til å utvikle kollektivtrafikken i Troms og Nordland videre. Kjøpet passer oss godt strategisk, og industrielt. Vi er videre opptatt av lokal styring og ikke minst engasjement. Det er derfor opprettet et eget aksjeselskap som skal drive virksomheten, sier administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap ASA Brynjar Forbergskog.

Med forutsetning om Konkurransetilsynets godkjenning vil virksomhetsoverdragelsen formelt gjennomføres 5. januar 2009.


For nærmere opplysninger:

Olav Fjell
Administrerende direktør Hurtigruten ASA
Mobil: 975 79 305
E-post: olav.fjell@hurtigruten.com

Brynjar Forbergskog
Administrerende direktør
Torghatten Trafikkselskap ASA
Mobil: 957 37 061
E-post: brynjar.forbergskog@tts.no

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Dokumenter og linker