STYRET JUSTERER FORSLAG TIL EMISJONSFULLMAKT PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Styret i Hurtigruten Group ASA har på styremøte i dag besluttet å justere forslaget til emisjonsfullmakt som skal behandles på generalforsamlingen i morgen 26. april 2007.

Det nye forslaget innebærer at Styret søker fullmakt til å innhente MNOK 300 i en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer.

I det opprinnelige forslaget til generalforsamlingen, søkte Styret fullmakt til å innhente mellom MNOK 300 – 500 i ny kapital i en rettet emisjon med åpning for å fravike fortrinnsretten.

Styret har registrert ulike tilbakemeldinger fra endel aksjonærgrupperinger både når det gjelder emisjonens størrelse og form. Ettersom en emisjon på MNOK 300 millioner er tilstrekkelig til å møte selskapets forpliktelser overfor lånegivere har styret etter en totalvurdering besluttet å foreslå en fortrinnsrettet emisjon på MNOK 300.

Styret vil derfor på generalforsamlingen i morgen fremme følgende justerte forslag til vedtak for Sak 7:

”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 99 241 970, ved utstedelse av inntil 9 924 197 aksjer hver pålydende NOK 10. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger for innhenting av inntil NOK 300 000 000 i samlet egenkapital (aksjekapital og overkurs). Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan ikke fravikes. Fullmakten skal gjelde fra den er registrert i Foretaksregisteret og inntil 31 desember 2007.”

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no