Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i Hurtigruten ASA – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Hurtigruten ASA anbefaler at følgende personer velges som aksjonærenes representanter til styret i Hurtigruten ASA.

Valgkomiteen har bestått av Elisabeth Aspaker, Sigve Stokland og Leif Teksum (leder).

Per Arne Watle - ny og innstilt som ny styreleder
Marit Skog - gjenvalg og innstilt som ny nestleder
Per Heidenreich - ny og innstilt som styremedlem
Berit Kjøll - ny og innstilt som styremedlem
Olaf Larsen - ny og innstilt som styremedlem
Ingvild Myhre - ny og innstilt som styremedlem

Siv Sandvik - ny og innstilt som varamedlem til styret

Per Arne Watle (60) har vært administrerende direktør i Widerøes Flyveselskap AS de siste 11 årene. Han har tidligere erfaring som direktør i Gilde, Tine og SAS.

Marit Skog (43) er i dag økonomidirektør i Harstad Tidende Gruppen og har tidligere erfaring fra Barlindhaug AS og Sparebank1 Nord-Norge. Hun er i dag styremedlem i Hurtigruten ASA.

Per Heidenreich (64) er norsk, men bosatt i USA hvor han i en årrekke har drevet innenfor shipping og olje. Han var inntil i fjor styreleder i Det Norsk-Amerikanske handelskammer.

Berit Kjøll (53) har blant annet vært divisjonsdirektør i Telenor ASA, konsernsjef i Steen & Strøm ASA, administrerende direktør i Flytoget AS og administrerende direktør i TusenFryd AS.

Olaf Larsen (60) har vært administrerende direktør i Narvik Energi AS de siste 13 årene. Han har tidligere erfaring fra ABB og fra ulike stillinger i Troms og Nordland fylkeskommuner.

Ingvild Myhre (51) er konsernsjef i Network Norway AS/ID Gruppen. Hun har tidligere erfaring som direktør i Norges Røde kors og som administrerende direktør i Telenor Mobil AS.

Siv Sandvik (44) er i dag advokat og partner i Finance and Projects i DLA Piper Norway, og har tidligere erfaring som partner i Rime & Co, og fra PricewaterhouseCoopers.

Valgkomiteen har blant annet lagt vekt på mangfold i kompetanse og bakgrunn, samt kjønns- og aldersbalanse i sitt arbeid med sammensetning av forslaget til nye medlemmer av styret.

Bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA skal ta stilling til valgkomiteens forslag og velge nytt styre i sitt møte 24. juni 2008.

For ytterligere informasjon :
Leif Teksum, leder av bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA og leder av valgkomiteen, tlf: (+47) 913 92 743

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Dokumenter og linker