Gi oss kontonummeret ditt

Over 3000 mottakere får bostøtten på direkte utbetalingskort. Både mottakerne og Husbanken kan spare penger på å sette pengene rett inn på konto.

Alle som har lave inntekter og høye boutgifter kan søke bostøtte. Det er om lag 128 000 bostøttemottakere i Norge. 3000 av disse velger av ulike årsaker å motta bostøtten på et utbetalingskort.

Et utbetalingskort koster Husbanken 26 kroner å sende ut, mens det koster 30 øre å overføre bostøtten til konto..For den enkelte kan det koste mellom 600 og 900 kroner i gebyr i året å heve disse pengene i en bank eller på posten. I disse dager får derfor over 3000 personer anmoding om å oppgi kontonummeret sitt til Husbanken.

For å redusere antall utbetalingskort, har Husbanken jevnlig bedt mottakerne om å oppgi kontonummeret. Ved forrige anledning, i 2008, resulterte dette i at 1000 mennesker gikk over til å få bostøtten rett inn på konto.

Les mer om bostøtten på Husbanken.no

 

 

Om oss

Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. Alle skal kunne bo godt og trygt, lyder regjeringens visjon for boligpolitikken. Dette er samtidig visjonen for Husbankens arbeid. For å lykkes i rollen som statlig pådriver i gjennomføringen av boligpolitikken skal Husbanken stå for kjerneverdiene åpenhet, mangfold og samspill. Husbanken er i stor grad avhengig av å oppnå resultater gjennom våre samarbeidspartnere, først og fremst i samspill med kommunene og byggebransjen. Husbanken må være en aktiv medspiller og legge til rette for samspill. Samarbeidspartnerne skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Husbankens har et mangfold av roller og oppgaver og en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for et mangfold av gode løsninger tilpasset lokale utfordringer. Med utgangspunkt i visjon og verdier har husbanken utviklet en strategisk plattform bestående av en boligpolitisk og en organisastorisk del. Boligpolitisk skal Husbanken fremme velferd og bærekraftig utvikling. Vi skal være en pådriver for kvaliteter som miljøvennlighet, universell utforming og god byggeskikk i boliger og det bygde miljø. De organisatoriske kjerneverdiene skal ligge til grunn for det daglige arbeidet med å oppnå de boligpolitiske målene.

Abonner