Hvem vinner Statens Byggeskikkpris 2006?

Husbanken Region Sør inviterer dere til fagkonferansen ”Fremtidens bolig i sentrum” i Arendal kulturhus torsdag 1. juni. Politisk rådgiver Magnhild Eia vil kl. 15:20 foreta offentliggjøring av vinneren av Statens Byggeskikkpris 2006. Sted: Arendal kulturhus Store Torungen Tid: 1. juni 2006 fra kl. 10:00 til kl. 16:00 Fremtidens bolig i sentrum Temaer som blir tatt opp på konferansen: Sentral beliggenhet og byens fysiske kvaliteter er for mange viktigere enn boligen. Byens omdømme bestemmes av mange forhold så som kulturliv, variert uteliv, nærhet til gode møteplasser - for eksempel vakre parker og gode lekeplasser. Det blir også delt ut pris til vinneren av en lokal boligkonkurranse – Marisberg. Statens Byggeskikkpris 2006 Offentliggjøring av prisen kl. 15:20. Politisk rådgiver Magnhild Eia i Kommunal- og regionaldepartementet avslører vinneren av prisen for 2006. Juryleder Bente Florelius fremfører juryens begrunnelse for valg av prisvinner og de fem prosjektene som får hedrende omtale. 5. klasse på Hisøy skole presenterer en fotoutstilling med tema bolig i sentrum. Elevene har fått utdelt engangskamera og presenterer resultatet på Sam Eydes Plass (på Kulturtorvet ved dårlig vær) kl. 11:30 Terje Vigen Dere inviteres samtidig til å delta på vår gratiskonsert med Rein Alexander. Husbanken presenterer Terje Vigen som musikkspill samme sted kl. 18:00. Rein Alexander gjør en imponerende enmannsfremføring av Ibsens dikt Terje Vigen i Kjell Ole Haunes musikaloppsetning. Terje Vigens dramatiske liv blir skildret gjennom et nydelig samspill mellom sang, nyinnspilt dokumentarfilm og nykomponert musikk. Urpremiere ble gjennomført på Drammens teater 27. januar. Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Anne-Sofie Halvorsen telefon 91 55 73 53 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=232220&fn=wkr0001.pdf Programmet

Om oss

Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. Alle skal kunne bo godt og trygt, lyder regjeringens visjon for boligpolitikken. Dette er samtidig visjonen for Husbankens arbeid. For å lykkes i rollen som statlig pådriver i gjennomføringen av boligpolitikken skal Husbanken stå for kjerneverdiene åpenhet, mangfold og samspill. Husbanken er i stor grad avhengig av å oppnå resultater gjennom våre samarbeidspartnere, først og fremst i samspill med kommunene og byggebransjen. Husbanken må være en aktiv medspiller og legge til rette for samspill. Samarbeidspartnerne skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Husbankens har et mangfold av roller og oppgaver og en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for et mangfold av gode løsninger tilpasset lokale utfordringer. Med utgangspunkt i visjon og verdier har husbanken utviklet en strategisk plattform bestående av en boligpolitisk og en organisastorisk del. Boligpolitisk skal Husbanken fremme velferd og bærekraftig utvikling. Vi skal være en pådriver for kvaliteter som miljøvennlighet, universell utforming og god byggeskikk i boliger og det bygde miljø. De organisatoriske kjerneverdiene skal ligge til grunn for det daglige arbeidet med å oppnå de boligpolitiske målene.

Abonner

Dokumenter og linker