FishForm Plus gir 10% mer "fangst"

FishForm Plus gir 10% mer "fangst" FishForm Plus er en ny og forbedret utgave av produktet FishForm, et konserveringsmiddel som mer enn dobler holdbarheten på industrifisk og biprodukter. Nå kan fiskeren bruke omtrent halvparten mengde. Det betyr også en halvering av kostnaden. Det er nylig gjennomført storskalaforsøk på kolmule om bord på båt, hvor konklusjonen er klar: FishForm Plus har en meget god effekt på kolmule. Enda mer interessant er det at analyser viser at fisk konservert med FishForm Plus hadde 10% høyere tørrstoffinnhold enn ikke-konservert fisk. - En ti prosents økning i tørrstoffet, innebærer økte inntekter for båten, sier salgssjef Nils Einar Aasen i Hydro Formates AS. - For fiskemelfabrikken betyr en økning av tørrstoffet i fangsten en direkte økning av produksjonen av fiskemel. I en tid det er knapphet på marine råvarer, er dette en meget positiv melding. Resultater fra loddefiske i sommer avdekker også store forskjeller på tørrstoff og fett levert i fangst på henholdsvis konservert og ikke- konservert fisk. I ett tilfelle viste de økonomiske oppgjørene til to båter en økning på hele 23% når fangsten var konservert med FishForm Plus kontra ukonservert fisk. På en tur kan det dreie seg om en økning av inntektene på over hundre tusen kroner. FishForm Plus hemmer bakterieveksten og utsetter nedbrytingen av fersk fisk. For fiskebåten betyr det at de kan levere råvarer med lavere nivåer totalt flyktig nitrogen (TFN) enn de ellers ville gjort. Dermed får de bedre betalt av fiskemelfabrikken. Den nye formuleringen har god effekt på alle fiskeslag; kolmule, tobis, lodde, øyepål og biprodukter/avskjær. FishForm Plus gjør altså at holdbarhetstiden på råstoffet øker, det betyr også større fleksibilitet til å styre lager, transport og produksjon. FishForm Plus består av kaliumdiformiat og maursyre i tillegg til næringsmiddelgodkjent antioksidant og korrosjonsinhibitor. Produktet er patentert og produseres av Hydro Formates på Hærøya, Porsgrunn, et 100% eiet selskap av Norsk Hydro. Målgruppene for FishForm Plus er havfiskeflåten, kystfiskeflåten, foredlingsindustrien og melindustrien. FishForm Plus er miljøvennlig. Produktet er lite korrosivt, etser ikke og er lett å håndtere om bord. For ytterligere informasjon, kontaktes: Karine Sture, Markedssjef, Hydro Formates tlf.mob: 480 59 621/karine.sture@hydro.com Nils Einar Aasen, Salgssjef, Hydro Formates tlf.mob: 913 08 086/nils.einar.aasen@hydro.com Rune Christiansen, Seniorforsker, Hydro Formates tlf.mob: 941 42 169/rune.christiansen@hydro.com Referanser: Inge Møgster, Reder tlf: 56181808/inge.mogster@sjotroll.no Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32415 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00570/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00570/bild.html Pictures