Mobil bredbåndsdekning 120 km til havs

I begynnelsen av mai gjennomførte Ice.net omfattende oppgraderinger i nettet, og kan i dag tilby mobil bredbåndsdekning inntil 120 km fra land. Ice.net er med det alene om å tilby ekte mobilt bredbånd med turbo3G-hastigheter til alle som ønsker å være online enten de befinner seg i havgapet eller på land.

Etter at amerikanske Access Industries kom inn på eiersiden i Ice.net har selskapet oppgradert nettet kraftig. Norge er først ut av de skandinaviske landene med å aktivere den nye funksjonaliteten som betegnes Boomer Cell. Ved å kombinere de mer kjente 450-MHz-frekvensene med Boomer Cell-funksjonaliteten, øker Ice.net dekningen betraktelig i kystnære strøk og til havs. – For brukerne betyr dette i praksis at dekningen øker fra tidligere inntil 60 km til i dag opp mot 120 km utenfor land. Alle som bor eller jobber langs kysten vil kunne ha glede av de siste oppgraderingene. Vi har med dette skaffet oss et solid forsprang på konkurrentene i det mobile bredbåndsmarkedet, ingen andre aktører kan i dag tilby mobilt bredbånd med turbo3G-hastigheter både på land og langt ut i havgapet, sier administrerende direktør i Ice.net, Per Borgklint. En rekke ferjeselskaper har allerede testet hvordan nettet fungerer til havs, og responsen har så langt vært god: - Tilbakemeldingene fra kunder og andre som har testet Ice.net til havs er svært oppløftende, både dekningsgraden og hastighetene ser ut til å innfri. Allerede har vi signert flere nye avtaler, sier Borgklint. I dag er det bare noen få områder i Skagerrak som mangler dekning, men så snart Boomer Cell-funksjonaliteten aktiveres i Sverige og Danmark vil dekningen være komplett i de aktuelle havområdene. Kystnære strøk har alltid vært er et viktig satsningsområde for Ice.net, og selskapet har i løpet av de siste årene satt opp en rekke nye basestasjoner i disse områdene for å sikre sammenhengende dekning. – Oppgraderingene i Ice-nettet vil være interessant for privatpersoner som bor eller ferdes langs kysten, og for bedrifter innen bransjer som for eksempel fiske, olje, offshore eller transport. Også innover i landet vil en kunne merke bedre dekning og høyere hastigheter som følge av oppgraderingene, sier Borgklint. De teoretiske hastighetene utgjør opp mot 3,1Mbit/s. I praksis betyr dette nedlastningshastigheter mellom 640kbit/s og 2Mbit/s avhengig av sted og antall brukere i området. Ved bruk av eksterne antenner vil hastigheten øke ytterligere. I tillegg til solid dekning til havs er Ice.net alene om å tilby mobilt bredbånd med turbo3G-hastigheter i over 90 prosent av arealet i Sverige og Danmark, og over 75 prosent i Norge. I fjellheimen og langs kysten tilbyr Ice.net en unik dekningsgrad på over 80 prosent av hytte-Norge. Den mobile bredbåndsløsningen til Ice.net kan benyttes over landegrensene uten ekstra kostnader. For ytterligere informasjon: Per Borgklint Administrerende direktør Mobil: + 46 761 0122 36 E-post: per.borgklint@ice.net Se vårt dekningskart på www.ice.net for de siste oppgraderingene.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker