Muliggjør utrullingen av automatiske strømmålere selv i geografisk utfordrende områder


(Oslo, 4.oktober 2011) - ice.net lanserer sammen med Landis+Gyr og Xemex en ny kommunikasjonsløsning for implementering av automatisk måleravlesning (AMS) i Norge med utgangspunkt i vår krevende geografi.

Den ledende energiløsningsleverandøren Landis+Gyr, det skandinaviske telekomselskapet ice.net og AMS-kommunikasjonsleverandøren Xemex har samlet sin internasjonale erfaring med radioteknologien Code Division Multiple Access (CDMA) i frekvensområdet 450 MHz, og skapt en kommunikasjonsløsning for AMS tilpasset det norske og skandinaviske markedet. Den nye løsningen skal hjelpe energiselskapene å kommunisere med sine smarte strømmålere, uavhengig av målernes geografiske plassering. Resultatet er en kommunikasjonsløsning som dekker både kyststrøk, fjellandskap og landlige områder så vel som byer og urbane strøk i Norge. Løsningen vil presenteres og demonstreres på Metering Europe 2011 i Amsterdam, Europas største messe innenfor AMS

Norske myndigheter vedtok i juli 2011 at alle norske husholdninger skal være utstyrt med smarte strømmålere innen 1. januar 2017. AMS skal forenkle og forbedre prosessen med å lese av strømforbruket ved at forbrukeren slipper å gjøre det selv. På bakgrunn av dette, er energiselskapene i full gang med å kartlegge løsninger, blant annet på kommunikasjonssiden, for å innfri dette kravet.

CDMA450 er en radioteknologi basert på den globale CDMA standarden for mobilkommunikasjon, og brukes i dag av mer enn 575 millioner sluttbrukere globalt. Teknologien er basert på 450 MHz mobilt bredbåndsnett, og gir høy og pålitelig innendørs dekning samt en mer avansert krypteringskapasitet enn GPRS. Ice.net er operatør av CDMA450 nettverket i Norge, Sverige og Danmark, og har etablert et eget tilbud for maskin-til-maskin tjenester (M2M).

– I løpet av de siste årene har vi blitt en av de ledende leverandørene av mobilt bredbånd i det norske markedet, og vi er fremdeles den eneste aktøren som kun fokuserer på mobil data. Ettersom vi har svært god dekning og nettverkspålitelighet i både urbane og landlige strøk, er vi veldig spent på samarbeidet med Landis+Gyr og Xemex for å skape bedre løsninger for automatisk måleravlesning i Norge, sier Eivind Helgaker, daglig leder i ice.net.

– Landis+Gyr tilbyr integrerte og modulbaserte strømavlesere med kommunikasjonsmoduler, sier Morten Monrad, administrerende direktør i Landis+Gyr Norge.

– Gjennom vårt samarbeid med ice.net og Xemex har vi fått muligheten til å tilby denne modulbaserte pakken. Dette er en løsning som passer perfekt til vår eksisterende portefølje, ettersom den fyller gapet mellom PLC (Power line communication) og offentlige radionettverk. Vi mener denne løsningen vil skape unike fordeler for energiselskapene og utfylle eksisterende kommunikasjonsløsninger når AMS skal implementeres i Norge, hvor topologien gir til dels store utfordringer i implementeringen av kravet.

Xemex har levert CDMA450 kommunikasjonsmoduler til en rekke land verden over, og selskapet har testet sin teknologi sammen med telekomoperatører og leverandører av AMS.

– Vi er stolte av å kunne annonsere dette samarbeidet med ledende aktører som Landis+Gyr og ice.net. Vår erfaring fra andre land har vist at CDMA450 er en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og pålitelig kommunikasjonsteknologisk løsning for AMS. Xemex’ tilgangspunkter bidrar med lokale AMI applikasjoner, fleksibilitet og sikkerhet som gjør løsningen komplett, sier Gerard van der Hoeven, administrerende direktør i Xemex.

Demonstrasjon på Metering Europe 2011

De tre selskapene vil sammen demonstrere den nye løsningen på Metering Europe 2011, som arrangeres i Amsterdam den 4.- 6. oktober. Besøk Xemex (plass C02) på messen for mer informasjon om kommunikasjonsløsningen, og for å se en live demonstrasjon. For mer informasjon, ta kontakt med de respektive selskapene.

Kontaktinformasjon:

ice.net

Eivind Helgaker
Daglig leder ice.net Norway
Tel. + 47 95 88 30 35
Eivind.helgaker@ice.net

Landis+Gyr

John Harris
Vice President and Head Communication
Tel. +41 41 935 6439
John.harris@landisgyr.com

Xemex

Gerard van der Hoeven
Administrerende direktør i Xemex
Tel: +32 3 2019595
Gerard.vanderhoeven@xemex.eu

Om selskapene:

Landis + Gyr

Landis+Gyr is the leading provider of integrated energy management solutions tailored to energy company needs. With a global presence and a reputation for quality and innovation, Landis+Gyr is unique in its ability to deliver true end-to-end advanced metering solutions.  Today, the Company offers the broadest portfolio of products and services in the electricity metering industry, and is paving the way for the next generation of smart grid. With annualized sales of more than US$1.25 billion, Landis+Gyr operates in more than 30 countries across five continents, and employs over 5,000 people with the sole mission of helping the world manage energy better.  

ice.net Norway

ice.net is a fast-growing telecom operator providing 3G mobile broadband internet access, and machine-to-machine solutions for consumers and businesses in Denmark, Norway and Sweden. ice.net is the only operator to provide quasi nation-wide population coverage with an offshore reach of over 100 kilometres. ice.net operates a highly-efficient low-frequency CDMA 450 Mhz network using new state-of-the-art equipment from Ericsson which provides 70% more capacity. Priority-service customers such as Norwegian Railways, Norwegian Armed forces, the coast guard, and the Red Cross reflect the superior performance, coverage and reliability of the services provided by ice.net.www.ice.net

Xemex

Xemex is a provider of smart metering communication hubs. The company is leading innovator in its industry and is market leader in the Benelux a with an installed base of over 250,000 data communication modules. Xemex's customers are meter manufacturers, service providers and utilities in the Netherlands, Belgium, Germany, UK and the Nordics. Xemex provides multi utility telemetry communication modules, enabling AMI, prepaid services and demand response. Xemex products are based on a modular concept and open standards.  www.xemex.eu

Engelsk versjon:

New communication solution to facilitate smart meter deployment in geographically ‘challenging’ Scandinavian markets

Landis+Gyr, ice.net and Xemex launch a joint communication offering to the Nordic markets based on the radio technology Code Division Multiple Access (CDMA) 450. The solution will be showcased at Metering Europe 2011 in Amsterdam from 4-6 October 2011.

Zug, Switzerland, Oslo, Norway, and Schoten, Belgium, October 4, 2011 – The leading global energy management solutions provider, Landis+Gyr, Nordic telecom operator ice.net and smart metering communication hub specialist Xemex have bundled their international experience gained with CDMA450 and are launching it in the Norwegian and Scandinavian markets. The result is a solution that covers rural, coastal and mountainous areas in addition to the urban metropolis of the region’s cities.

In July 2011, the Norwegian government passed legislation that Norway must complete the mandatory rollout of smart meters by January 1st, 2017. As a result, utilities are currently facing the complicated task of identifying installation, logistics, and technologies that will fulfil the smart metering requirements. The new solution helps network companies communicate with their smart metering network regardless of the meter’s physical location.

CDMA450 is a radio technology based on the global CDMA standard for mobile communication and is currently in use by 575 million end-users worldwide.  The technology works on the 450 MHz spectrum and provides very high and reliable indoor coverage, as well as a more advanced encryption capacity than GPRS. ice.net is the operator of the CDMA450 network in Norway, Sweden and Denmark and has set up a dedicated offering for utility machine-to-machine (M2M) communication.

“Landis+Gyr offers integrated as well as modular meters with communications modules, which complement our complete solution offering,” says Morten Monrad, CEO Landis+Gyr Norway. “Through working with Xemex and ice.net, Landis+Gyr is able to offer this modular package. We see this as a perfect fit to our existing portfolio as it fills the gap between PLC and public radio networks. We believe this solution will offer network companies unique, complimentary benefits to existing communication solutions when deploying smart metering in rural and coastal areas, which make up the very long and challenging geographical topology of our country.”

Eivind Helgaker, Managing Director at ice.net said, “Over recent years we have become one of the leading providers of mobile broadband solutions in the Norwegian market, and remain the only player solely focusing on mobile data. As we have superior coverage and network reliability in both urban and rural areas, we are very excited about partnering with Landis+Gyr and Xemex to improve smart metering solutions in Norway.” 

To date, Xemex has delivered its CDMA450 communication modules in several countries worldwide and has proven and tested its technology alongside telecom operators and meter vendors.

Gerard van der Hoeven CEO at Xemex says, “We are proud to announce this cooperation with leading players such as Landis+Gyr and ice.net. Our experience gained in other countries shows that this is a future-proof, cost-effective and reliable communication technology for smart grids. Xemex’ proven gateways add the local AMI application, flexibility and privacy and security to complete the package.”

Demonstration at Metering Europe 2011

Together, the three parties will demonstrate the new technology at Metering Europe 2011, held between 4th and 6th October in Amsterdam. Visit Xemex (booth C02) at the event for more information and to see a live demonstration. Further information is available at respective public relations officers and company websites.Tags:

Abonner

Dokumenter og linker