Enklere hverdag for Røde Kors Hjelpekorps ved søk og redningsoppdrag – går online med Ice.net

Røde Kors Hjelpekorps får bredbåndløsninger fra Ice.net for sine 325 hjelpekorps og operative distriktsledelse.

Røde Kors Hjelpekorps i Norge og Ice.net har nylig inngått en samarbeidsavtale om leveranser av mobilt bredbånd som kan lette informasjonsflyten. Partene vil løpende vurdere behovet for å utvide samarbeidet.

– Vi er glade og stolte av at vi med dette kan bidra til å effektivisere og modernisere informasjonsarbeidet i Hjelpekorpset, og samtidig lette arbeidet til alle de frivillige medlemmene. Hjelpekorpset er en unik bidragsyter for hele det norske folk, sier administrerende direktør Matthias Peter i Ice.net.

– At vi kan være online når vi er på oppdrag er svært verdifullt og letter informasjonsarbeidet betydelig, sier Lars Otto Laukvik, nestleder i Røde Kors Hjelpekorps i Norge.

Med rask og enkel tilgang til internett kan hjelpekorpsmedlemmer utveksle informasjon på en mer effektiv måte. Vi vil kunne benytte oss av ferske og oppdaterte kartløsninger, samtidig som vi vil styrke elektronisk kommunikasjon internt i hjelpekorpset, mener Laukvik.

Ifølge Ice-sjef Matthias Peter representerer avtalen også spennende profileringsmuligheter for Ice.net:

– Hjelpekorpset og Ice.net er en god match fordi vi begge har dekning i hele Norge. Ved å utstyre Hjelpekorpset med mobile bredbåndsløsninger får vi synliggjort at Ice.net har unik dekning både i grisgrendte strøk, på fjell og vidder, ved kystnære områder og i byer, sier Peter.

Norges Røde Kors Hjelpekorps er fundert på frivillighetsarbeid og omfatter i dag over 300 lokale hjelpekorps med over 13.000 medlemmer. Hjelpekorpsets hovedoppgaver er å bistå politiet ved søk, redningsaksjoner og katastrofer rundt om i landet. Bare i løpet av 2007 var Hjelpekorpset involvert i over 700 søk og redningsaksjoner. Den mobile bredbåndløsningen fra Ice.net er et godt verktøy for å leve opp til Hjelpekorpsenes visjon om å være best på søk og redning fra fjord til fjell

– Enten vi sitter på kontoret eller er ute på oppdrag ulike steder i landet vil den mobile bredbåndsløsningen være nyttig. Nettopp det at den er mobil gjør at vi kan være online enten vi sitter i uttrykningsbilene, på snøskuter eller i en beltevogn i fjellheimen, sier Laukvik.

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors Hjelpekorps
Lars-Otto Laukvik
Nestleder for Landsråd Hjelpekorps
Mobil: +47 908 80 799
E-post: lars-otto.laukvik@redcross.no

IceNet
Matthias Peter
Administrerende direktør
Nordisk Mobiltelefon Norge AS
Mobil: +47 920 86 800
E-post: mp@ice.no


Fakta om Røde Kors Hjelpekorps:
De frivillige organisasjonene er ryggraden i land- og strandredningstjenesten i Norge. Redningstjenesten koordineres av politiet og det er også politiet som kaller ut hjelpekorpsene. I vårt beredskapsarbeid er frivillige vår viktigste ressurs. Hjelpekorpsene er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. Les mer på www.rodekors.no


Fakta om Ice.net:

Ice.net ble lansert i Norge av Nordisk Mobiltelefon Norge AS som er et datterselskap av Nordisk Mobiltelefon AB. I 2004 fikk selskapet tildelt en 15-årig lisens for frekvensene til det tidligere NMT450-nettet som benyttes sammen med CDMA2000, verdens største mobilstandard for tredje generasjons mobilnett. Ice.net mobilt bredbånd gir brukervennlig tilgang til internett i Norge, Sverige og Danmark. Tjenesten er unik ved at hastigheten er høy uansett sted, om det er i byen, til sjøs, ved kysten eller på fjellet. Både privatpersoner, offentlige institusjoner og bedrifter er brukere av Ice.net mobilt bredbånd. Bak Ice står solide eiere som Orkla, Skagen Invest og Sundt og amerikanske Qualcomm.


Abonner