Tar i bruk mobilt bredbånd på hjelpekorpsøvelse

Lørdag 7. november går Oslo Røde Kors Hjelpekorps store høstøvelse av stabelen i Oslomarka. I år vil deler av øvelsen inkludere bruk av mobilt bredbånd som verktøy: - Vi ønsker å modernisere og effektivisere arbeidet vårt ved å ta i bruk ny teknologi, sier Helge Andersen i øvelsesledelsen for lørdagens øvelse.

- Å være online med Ice mobilt bredbånd er verdifullt enten det er søk eller redningsoppdrag. Onlinemuligheter åpner for at vi raskt og enkelt kan få tilgang til supplerende kart og værmeldingstjenester. Med nettilgang kan vi også benytte varslingssystemet vårt for utkalling av mannskaper i felt, sier Andersen. Ice og Røde Kors Hjelpekorps inngikk en samarbeidsavtale for ett år siden som sikret alle de 325 Hjelpekorpsene og operativ distriktsledelse mobile bredbåndsløsninger som skal brukes for effektiv utveksling av elektronisk informasjon. På landsbasis er Røde Kors Hjelpekorps involvert i mer enn 800 søk og redningsaksjoner hvert eneste år. - For oss er dekningsgraden for den mobile bredbåndsløsningen viktig. De fleste oppdragene våre, være seg søk eller redning, skjer sjelden midt i Oslo sentrum eller på E6-en. Selv i områder hvor mobiltelefon fungerer dårlig kan Ice skilte med onlinemuligheter. Ice har en teknologi som har vist seg å fungere svært godt over store områder, sier Andersen. - Det frivillige arbeidet i Røde Kors Hjelpekorps er av stor betydning for hele Norges befolkning, og jeg er imponert over den innsatsen de nedlegger. Vi er stolte av å samarbeide med Hjelpekorpset og tilby de en løsning som effektiviserer og forenkler arbeidet når de er på oppdrag, sier daglig leder i Ice Norge, Eivind Helgaker. Ice har lisensene til det tidligere NMT450-nettet og kombinerer dette med nyskapende bredbåndsteknologi. Dette egner seg veldig godt for Norges topografi og gir god dekning i både byer og mer perifere strøk av landet. I tillegg egner Ice-teknologien seg svært godt bredbånd til sjøs, og allerede har selskapet nesten sammenhengende kystdekning langs hele Norge. Ice-sjefen understreker at den mobile bredbåndstjenesten egner seg like godt for organisasjoner som privatpersoner: - Ice-teknologien egner seg for alle som ønsker å være på nett uansett hvor de befinner seg. Alt du trenger er et modem, og du får tilgang til bredbånd på fjorden, på hytta eller hjemme. Ingen andre mobile bredbåndstilbydere kan i dag skilte med like landsomfattende dekning som Ice, sier Helgaker. Ice skiller seg fra øvrige bredbåndstilbydere blant annet ved at de tilbyr en unik kombinasjon av hastighet og dekning. Nettverket er basert på moderne CDMA2000 3G-teknologi med radiooverføring på lavfrekvens 450MHz og 410HHz-bånd. Disse båndene kjennetegnes ved at hver basestasjon gir stor geografisk dekning.

Tags:

Dokumenter og linker