1 av 10 nordmenn på flyttefot

Nordmenn flytter som aldri før, selv med en liten nedgang i 2008 pga finanskrisen. Innenfor kommunegrensene, til andre byer og til utlandet. Velg seriøst flyttebyrå, er rådet fra If. Det både stjeles og knuses fra flyttelassene.

I 2008 flyttet 369.000 personer innenfor kommuner og 199.000 mellom kommuner, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det vil si at mer enn 10 % av Norges befolkning var på flyttefot i 2008. Dette er en nedgang fra 2007, og kan i følge SSB tilskrives finanskrisen, som vanligvis alltid fører til nedgang i flytting. Sjekk seriøsitet - Når man skal velge flyttebyrå, er det viktig å sjekke flyttebyrået i forhold til seriøsitet og økonomi. Det gjør man for eksempel gjennom Brønnøysund-registrene eller referanser, sier fagsjef Arild Larsen i Transport i If Skadeforsikring. - Flyttebyrået du velger bør være medlem av en bransjeforening – enten LTL (Logistikk- og transportindustriens landsforening) eller NFF (Norsk Flytteforbund), og dette bør du sjekke før du inngår avtale om flytting. At flyttebyrået er medlem i en bransjeforening er et kvalitetsstempel på at det både er seriøst og har det finansielle i orden. Les kontrakten nøye Det er viktig å kvalitetssikre at flyttebyrået har egen ansvarsforsikring, samt å lese kontrakten nøye. Velg flyttebyrå som tilbyr kontrakt, da vil plikter og ansvar for begge parter være regulert av lov. Velges flyttebyrå uten kontrakt, vil man som kunde stå svakere ved skade. Velges dette alternativet er det enda viktigere å tegne egen transport/flyttetforsikring, sier Arild Larsen. Vær obs på de små flyttebyråene Det finnes et stort antall enmannsbyråer som tilbyr flytteoppdrag. Larsen oppfordrer folk som skal flytte til å være forsiktig med disse, samt andre som har det han kaller ”kontor i baklomma”. Disse er som regel ikke medlem av en forening, de har ikke kontrakt og følger ikke anbefalte retningslinjer. Tegn flytteforsikring – kan være inkludert hvis du flytter selv I følge Larsen er det blitt svært vanlig blant folk på flyttefot å tegne egen flytteforsikring. De fleste forsikringsselskap i Norge tilbyr slike. Har man en utvidet innboforsikring – såkalt superforsikring – gir den en god dekning for alle som flytter selv – det vil si uten hjelp av profesjonelle flyttebyråer. Det er ingen begrensning på verken bilstørrelse eller hvem som hjelper. Typisk dugnad med leid varebil vil være dekket under den. Knusing og tyveri De fleste skadene som If får inn på flyttegods er hakk, riper og skraper i møbler. Samt knuste gjenstander, som porselen og glass. Det hender også at noe mangler i flyttelasset. Tyverier av verdisaker fra flyttelasset i forbindelse med av- og pålasting skjer også. – Det er viktig å ha tilsyn med flyttelasset hele tiden. Det har vært eksempler på at flyttelasset har vært uten tilsyn er kort stund under av- og pålasting, og da har både flatskjermer og PC’er blitt stjålet, sier Arild Larsen. Oslo, 30. november 2009 Kontaktpersoner i If Skadeforsikring Fagsjef Arild Larsen, mobiltlf. 928 01 295 Ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719 Fakta om flytting - Nordmenn flytter nå mindre på grunn av jobb, men mer fordi man vil bo nærmere familien. - Det er større innflytting til sentrale kommuner, og Ullensaker og Trondheim er de to kommunene som har hatt størst nettoinnflytting fra andre kommuner de ti siste årene. - Det er mange utflyttinger i Nord Norge, og blant de ti kommunene med størst utflytting, ligger fem i Nord-Norge.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.