1 av 6 har opplevd lekkasje i propananlegg

Selv om stadig flere hytter minner mest om velutstyrte helårsboliger, har fortsatt 1 av 5 nordmenn hytter med bare propangass. Men bare 35 % vedlikeholder anleggene. I følge If Skadeforsikring kan enkle forholdsregler bedre sikkerheten.

TNS Gallup gjorde i perioden 15. - 17. mars 2005 en spørreundersøkelse for If Skadeforsikring for å kartlegge folks holdninger til propan. Resultatene gir et representativt bilde av opinionen i Norge. I spørreundersøkelsen fremkommer det at 1 av 5 nordmenn føler ubehag eller rett og slett er litt redde når de oppholder seg i nærheten av installert gass. Flest er redd for eksplosjon. 1 av 6 nordmenn svarer at de enten selv eller noen av deres nærmeste har opplevd lekkasje i propanutstyr. Likevel opplyser bare halvparten at de utfører noe vedlikehold på propananleggene. - Når man ankommer påskehytta er det viktig å ta en lukterunde rundt omkring i hytta, spesielt i nærheten av propanbeholder og -ledninger. Gasslekkasjer kan raskt avdekkes på denne måten, sier skadeverningeniør Runar Bache i If Skadeforsikring. - Før man tar hytta i bruk er det også viktig å sjekke ventilasjonen fra rom med gassbeholdere. Lufteventiler må være åpne, samtidig som snø må fjernes fra ventilene på utsiden av hytta. Dette bidrar til optimal utlufting hvis det skulle begynne å lekke gass, sier Bache. Når det gjelder bruk av propananlegg, er det viktig å kople av regulator fra beholder ved lengre tids fravær. Det er også viktig at stengeventilen stenges hver gang beholderen ikke er i bruk. Når kaffen er kokt, må altså stengeventilen av. Kjenner man antydning til gasslukt indikerer det lekkasje. Det er da viktig å stenge av ventilen og lokalisere feilen. Ikke ta propananlegget i bruk før feilen er rettet, sier Bache. Bache anbefaler også bøyetest på propanslangen. Etter testen skal slangen være like hel, og absolutt ikke full av småsprekker da det indikerer at den er slitt og gammel. - Husk også å ettertrekke slangeklemmene slik at beholderen er tett, sier Runar Bache i If Skadeforsikring. Oslo, 21. mars 2005 Kontaktpersoner If Skadeforsikring: Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719 Skadeverningeniør Runar Bache, mobiltlf. 934 03 136

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.