4 av 10 elgkollisjoner skjer i oktober

Oktober måned har klart øket risiko for personskade i forbindelse med kollisjon med elg. I 2007 skjedde 41 % av alle elgkollisjonene i oktober, viser tall fra If Skadeforsikring.

- At det skjer flest påkjørsler av dyr i oktober er ikke overraskende. Elgjakten er med på å skremme dyrene ut på veiene. For å unngå jegere og hunder, beveger elgen seg til nye områder, og dermed øker risikoen for at den krysser veier på sin ferd vekk fra jegerne, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

If registrerte totalt 17 elgkollisjoner med personskade i 2007, og 7 av dem (41 %) skjedde i oktober.

Flest personskader i Hedmark
Når det gjelder innrapporterte personskader, lå Hedemark på topp i 2007, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If Skadeforsikring. - De fleste personskader etter kollisjon med elg rammer hode, ansikt og nakke. Heldigvis slipper de fleste fra sammenstøtet uten alvorlige skader, men vi hadde også i fjor enkelte tilfeller som ga omfattende og alvorlige skader, sier Krogh.

- De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilisten ikke har mulighet til å redusere farten. Etter slike sammenstøt er det stor fare for å bli invalidisert for livet. Erstatningssummene etter store hodeskader og lammelser kommer fort opp i millionklassen, sier Krohg.

Store materielle skader
I tillegg til personskadene, utbetaler If årlig mellom 30 og 40 millioner kr i materielle skader etter påkjørsel av dyr. I 2007 utgjorde utbetalingene 40 millioner kr fordelt på vel 1.2000 skader.

- Det er kolossale krefter bil og fører utsettes for når elg på 300-400 kg kommer susende inn over panseret og treffer frontruten, sier Marit Krohg.

Fellesnevner for en del av disse sakene, spesielt påkjørsel av elg, er at de ofte kan være dramatiske. Ofte må bilene kondemneres. Har man kaskoforsikring på bilen, slipper man ved påkjørsel av dyr bonustap og egenandel. Eneste krav er at politi eller viltmyndighet må kontaktes. Dette for å spare dyrenes lidelse.

Kjør varsomt
Bilister bør kjøre ekstra varsomt på denne tiden av året, og spesielt nå i oktober. - I skumringen morgen og kveld er dyrene ofte på vandring, og da er sjansen for å møte elg i veibanen størst. Sett ned farten i de områdene der viltskilt er satt opp, og der vegetasjonen er tett og går helt inn i veibanen, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Myndighetene har også et stort ansvar når det gjelder å rydde vekk vegetasjon fra veibanene. I Sverige er dette et prioritert område, men ikke i samme grad i Norge. Gater uten vegetasjonen inn til veibanen er så absolutt med på å redusere risikoen for viltpåkjørsler.

Honnør til Nord-Trøndelag
- Vi gir honnør til veimyndighetene i Nord-Trøndelag som prioriterer rydding nær veibanene. De har brukt en million årlig i syv år på rydding, og har på enkelte strekninger snauhogd 10 meter ut fra vegbanen. Dette har redusert antall elgpåkjørsler med nærmere 70 prosent. Dette viser at det nytter, og at det er fornuftig å ha en langsiktig plan på opprydningsarbeidet. Vi vil på det sterkeste oppfordre veimyndigheter i fylker med mye elg om å gjøre det samme, sier Vennesland.

Oslo, 2. oktober 2008
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Marit Krohg, rådgivende lege i Personskade, mobiltlf. 934 03 826
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.