Antall million-båter fire-doblet på fem år


If Skadeforsikring
16. mars 2007


Båter forsikret for 50-60 milliarder

Antall million-båter
fire-doblet på fem år

Den norske fritidsbåtflåten har en samlet forsikret verdi på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Forsikringsverdien av fritidsbåtflåten har økt med 55% gjennom de siste 5 årene. Antall millionbåter er fire-doblet i samme periode, viser beregninger If Skadeforsikring har laget.

- Tallene bekrefter at nordmenn etter årtusenskiftet har gjort omfattende investeringer innen ferie og fritid gjennom sine fritidsbåtkjøp. Den sterke økningen kommer etter mange år på 90-tallet med laber omsetning av nye båter, sier informasjonsdirektør Jack Frostad.

Ved siste årsskifte var det 285.000 fritidsbåter forsikret for til sammen ca. 50 milliarder kroner i forsikringsskapene i Norge. I denne statistikken inngår imidlertid ikke båter som norske eiere har valgt å forsikre i utlandet.

Fritidsbåtflåten vokser markert både i antall og verdi. Millionbåtenes andel av totalen er firedoblet fra 0,6% i 2001 til 2,6% ved siste årsskifte. De siste fem årene har gjennomsnittlig forsikringsverdi for fritidsbåter økt med 55% fra ca. 114.000 kroner i 2002 til 176.000 ved siste årsskifte.

Det er båteieren selv som bestemmer og fastsetter verdien som båten skal forsikres for. Utgangspunktet for fastsettelsen av forsikringsverdien er hva en tilsvarende båt med utstyr koster å gjenanskaffe i tilfelle et totalhavari.

Enkelte båttyper har gjennom de siste 10-15 årene økt i markedsverdi, mens andre har fått redusert verdi. If anbefaler derfor båteiere å følge med på bruktbåtlister for å forvisse seg om at de har mest mulig riktig forsikringsverdi satt på båten sin.

Båteiere som ikke har regulert forsikringsverdien på eldre båter som har økt i verdi, kan risikere å ikke ha tilstrekkelig forsikring til å kjøpe tilsvarende båt i tilfelle et totalhavari.

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, If Skadeforsikring, 92826255
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.