Bedre If-resultat etter færre vinterskader i Norge

If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat i Norge på 344 millioner svenske kroner (SEK) i 1. kvartal i år mot 253 millioner SEK i samme periode 2011. Ifs totalkostnadsprosent i Norge ble 93,4 prosent etter tre måneder i år mot 96,5 prosent i samme periode i fjor. Færre vinterskader i 2012 slår positivt ut.

Det tekniske resultatet for If Skadeforsikrings totale virksomhet i alle land økte til 991 millioner SEK for perioden januar – mars 2012, sammenlignet med 883 millioner SEK for første kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) ble forbedret i første kvartal til 92,4 prosent fra 94,4 prosent i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 1691 millioner SEK for januar- mars 2012 mot 1958 millioner SEK i 1. kvartal i fjor.

- If fremlegger et tilfredsstillende resultat for første kvartal. En mild vinter gjør at forsikringsskadene er færre enn i fjor. Vi har en positiv volumutvikling som følge av at mange nye kunder har valgt If. I tillegg påvirkes volumutviklingen av at vi har en høy fornyelsesgrad blant eksisterende kunder og også av selektive prisøkninger, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If økte med 36 prosent og ble 344 millioner SEK i første kvartal mot 253 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten i første kvartal gikk ned med 3,1 prosentpoeng og ble 93,4 prosent mot 96,5 prosent i samme periode i fjor.

- Flere faktorer bidrar til en god utvikling i Norge. I den harde konkurransen er vi glade for at kundene setter pris på våre tilbud. Vinteren i år var fordelaktig for forsikringsbransjen, med få skader. Skadeinflasjonen er fortsatt lav i Norge og dette er gunstig for If og hele markedet, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat
If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for januar – mars 2012 var 363 millioner euro mot 387 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet per aksje for første kvartal 2012 ble 0,57 euro mot 0,58 euro i samme periode i fjor.

Lysaker, 8. april 2012.

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2011 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 300. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker