Bedre resultat for If i Norge etter færre vinterskader

If Skadeforsikring fikk innmeldt færre vinterskader i Norge i år enn i fjor, og hadde i første kvartal i år et teknisk resultat på 253 millioner svenske kroner (SEK) som er 334 millioner SEK bedre enn i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) for If i Norge er i perioden bedret med 11 prosentpoeng og ble i 1. kvartal i år 96,5%.

For Ifs totale virksomhet i alle land økte det tekniske resultatet med over 30 prosent til 883 millioner SEK  i første kvartal 2011 sammenlignet med 673 MSEK i første kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i første kvartal i år 94,4 %, mot 98,2%  i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble etter årets tre første måneder 1958 millioner SEK, mot 1257 millioner SEK for januar-mars 2010.

- If har et tilfredsstillende resultat i første kvartal. Selv om denne vinteren var ganske streng, så var den totalt sett mer normal enn 2010-vinteren, og forsikringsskadene for If er noe færre denne gangen. I det hele tatt har If hatt en ganske bra start på året, eksempelvis på storbedriftsmarkedet og på bilsiden, der det økende nybilsalget er til Ifs fordel.  I Baltikum avtar endelig resesionen etter finanskrisen, og forsikringsmarkedet stabiliseres som følge av dette, sier Torbjörn Magnusson, konsernsjef i If.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If ble i første kvartal 253 millioner SEK, mot et minusresultat på 81 millioner SEK i første kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i perioden 96,5% mot 107,5% i 1. kvartal i fjor.

- Det norske resultatet for første kvartal er en normalisering sammenlignet med året før da Norge ble hardt rammet av forsikringsskader som følge av den strenge vinteren. Noen av de gledelige forholdene i Norge i første kvartal er fremgangen på bilforsikringssiden der vi ser en salgsøkning både gjennom internett og våre bilforhandler-partnere. If i Norge har også hatt fremgang på kommuneområdet, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat
If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for januar-mars 2011var 387 millioner euro mot 287 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje for første kvartal 2011 ble 0,58 euro, mot 0,44 euro i første kvartal i fjor. 

Lysaker 5. mai 2011

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2010 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner

Dokumenter og linker