Dropper bilbeltene i distriktene

Majoriteten av norske bilførere bruker bilbelte, men likevel unnlater 4 % å bruke det på korte turer. Det tilsvarer over 70.000 bilister. Flest menn dropper bilbeltet, og mest i Trøndelag og Nord-Norge.

I en helt fersk spørreundersøkelse som er utført av TNS Gallup for If, svarer 96 % at de alltid bruker bilbeltet, mens altså 4 % dropper det noen ganger eller på korte turer. Noen av disse sier også at de aldri bruker bilbeltet. I alt 1.048 intervjuer er gjennomført. Nivået på bruk av bilbelte er den samme både i Norge, i Sverige og i Finland. Resultatet viser at det er dobbelt så stor andel som av og til dropper bilbeltet på landsbygda som i storbyene (5 % mot 2 %). I Trøndelag og Nord-Norge er det flest som av og til dropper bilbeltet; 5 % mot 2 % i Oslo og Akershus. Det er videre dobbelt så mange menn som kvinner som av og til dropper bilbeltet (5 % mot 2 %). - 4 prosent høres tilsynelatende lavt ut, men i følge beregninger fra If utgjør dette faktisk mer enn 70.000 bilister. Tallet er urovekkende med tanke på at bilførers risiko for å bli drept reduseres med 50 % ved bruk av bilbelte, samtidig som farten er økende og villmannskjøringen vokser, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If. Frihetsfølelse Vennesland er overrasket over at såpass mange fortsatt ikke bruker bilbelte. - Kanskje har det noe å gjøre med folks risikotenkning. At ulykker skjer alle andre enn dem selv. Kanskje det også kan ha noe å gjøre med frihetsfølelse, og positiv oppfatning av egne kjøreferdigheter. I mange tilfeller er nok også årsaken til manglende bruk av bilbelte både forglemmelse og litt latskap. Mange vurderer nok skaderisikoen som liten hvis de kun skal kjøre en kort strekning og av den grunn unnlater de å ta på seg bilbeltet. Til syvende og sist handler det om å innøve gode vaner for beltebruk – også på korte turer, mener Vennesland Mange personskader på grunn av manglende beltebruk I et stort antall alvorlige personskader som meldes inn til If har bilfører ikke benyttet bilbelte. De alvorligste skjer enten ved sammenstøt med interiøret i bilen eller ved at personer kastes ut av bilen. Gjengangere er alvorlige hodeskader, livstruende indre skader, ryggmargsskader med lammelser og knusningsskader i beina. Bilbelte gir avgjørende beskyttelse mot denne type skader. ¬- Beregninger viser at ved en frontkollisjon i 50 km/t vil en voksen person uten bilbelte treffe frontruta med en kraft på 3,7 tonn. Dette tilsvarer et fritt fall på 10 meter. En usikret person i baksetet risikerer altså ikke bare å skade seg selv, men representerer også en stor fare for dem i forsetet, sier Vennesland. At det er flest i Trøndelag og Nord-Norge som dropper bilbelte, kan ha sammenheng med at det er mye grisgrendte strøk, lite overvåking og lav tilstedeværelse av politi. At det er færre kvinner enn menn som dropper bilbelte er ikke overraskende. Kvinner generelt har lavere terskel når det gjelder å tenke sikkerhet enn menn. Oslo, 21. oktober 2009 Kontaktperson i If Skadeforsikring: Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner